JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com
  • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!
  • Studiuj w wyjątkowym mieście Toruniu, studiuj na UMK, studiuj w naszej Katedrze!
  • Zobacz co robią studenci KEiAK UMK! Zobacz jak możesz rozwijać swoje zainteresowania!
  • Zobacz jak różnorodna jest nasza aktywność, jak długą i interesującą mamy historię.
  • Zobacz kto prowadzi zajęcia na studiach w KEiAK UMK.
  • Zobacz co czeka Cię po studiach, zobacz co robią nasi absolwenci.
  • Zobacz nasze zdjęcia, wybierz się z nami w antropologiczną podróż.
  • 18th Conference of the International Association for Ladakh Studies (IALS) Bedlewo.
  • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!

Zapraszamy na studia

Opublikowano: środa, 23, październik 2019

Zapraszamy na studia licencjackie i uzupełniające magisterskie na kierunku „etnologia – antropologia kulturowa”. Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (licencjackie) jest świadectwo maturalne, na studia II stopnia (magisterskie) - dyplom licencjata dowolnego kierunku. Nasza uczelnia nie pobiera opłat od osób studiujących drugi kierunek. Istnieje możliwość studiowania w trybie dziennym i popołudniowym.

Etnologia, antropologia kulturowa to, najkrócej rzecz ujmując, sztuka rozumienia drugiego człowieka w jego kulturowych uwikłaniach. Ta sztuka pomaga w każdym miejscu pracy i w życiu prywatnym. Są to więc znakomite studia zasadnicze, ale też i uzupełniające, podejmowane jako drugi kierunek. Na rynku pracy absolwenci kierunków technicznych „wygrywają” z humanistami tylko na początku zawodowej drogi. Na wyższych stanowiskach, wymagających kierowania ludźmi, rozumienia kulturowego otoczenia, procesów społecznych, wygrywają humaniści.
Czytaj więcej...

Zapraszamy na studia podyplomowe w zakresie etnologii

Opublikowano: wtorek, 01, październik 2019

studiuj_podyplomowo_etnologieJeśli interesujesz się człowiekiem i jego światem – kulturą albo pracujesz w instytucjach kultury bądź podróżujesz i kontaktujesz się z obcokrajowcami, zapraszamy Cię do naszej Katedry na studia podyplomowe w zakresie etnologii. Zajęcia w trakcie studium to spotkania ze specjalistami: etnologami, folklorystami, animatorami kultury, muzealnikami, którzy potrafią dzielić się ze słuchaczami swoją naukową pasją. Przekazywana przez nich wiedza pomaga odkrywać kulturowe dziedzictwo Polski i świata, dostarcza narzędzi do konfrontowania się z wieloetniczną i wieloreligijną rzeczywistością naszych czasów. Podyplomowe studium z etnologii jest prowadzone nieprzerwanie od ponad półwiecza w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK na obecnym Wydziale Humanistycznym. To tradycja, która zobowiązuje i bogactwo doświadczeń do wykorzystania przez wszystkich, którzy chcą czegoś więcej. Studia obejmują dwa semestry, a ich koszt jest niewielki. Dokumenty można składać osobiście lub przesyłać pocztą. Nabór na studia podyplomowe w zakresie etnologii trwa. 

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Immatrykulację 2019

Opublikowano: poniedziałek, 23, wrzesień 2019

Uniwersytecka Inauguracja nowego roku akademickiego 2019/20 na UMK odbędzie się we wtorek 1 października 2019 r. o godz. 11:00 w Auli UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 11.
Po immatrykulacji we wtorek 1 października 2019 r., o godz. 15.00 w sali AB 2.13 w Collegium Humanisticum (ul. Bojarskiego 1, II piętro) odbędzie się spotkanie organizacyjne dla studentów I roku kierunku etnologia – antropologia kulturowa z częścią kadry naukowo-dydaktycznej Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej, w tym z kierownik Katedry dr hab. Anną Nadolską-Styczyńska, prof. UMK oraz opiekunem nowego roku dr. Rafałem Kleśtą-Nawrockim.
Wydziałowa Immatrykulacja dla studentów I roku studiów  etnologii – antropologii kulturowej wraz z wszystkimi nowymi studentami nowego Wydziału Humanistycznego odbędzie się w piątek 4 października br. o godz. 10.00 w Auli UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 11. Czytaj więcej
Wszystkich studentów  pierwszego roku serdecznie zapraszamy!
Zajęcia dydaktyczne według planu rozpoczną się dla Państwa od środy 2 października br. Rejestracji na zajęcia w systemie USOS w semestrze zimowym 2019/2020 będzie można dokonać od 1 października po godz. 18.00, a pełne informacje w tym zakresie zostaną przekazane na spotkaniu organizacyjnym.

Nagrody Rektora UMK dla etnologów z KEiAK UMK

Opublikowano: piątek, 27, wrzesień 2019

W dniu 26 września 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień za osiągnięcia oraz za całokształt osiągnięć w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej, dydaktyczno-wychowawczej, artystycznej i organizacyjnej. Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn wręczył nagrody. Osobami nagrodzonymi indywidualnymi wyróżnieniami Rektora w dziedzinie organizacyjnej są pracownicy Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK: dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska, prof. UMK, dr Rafał Beszterda oraz dr Tomasz Kalniuk. Zespołowe wyróżnienie Rektora przypadło także dr. Rafałowi Kleście-Nawrockiemu.
Wszystkim wyróżnionym składamy GRATULACJE!

Mamy profesora Uniwersytetu Annę Nadolską-Styczyńską

Opublikowano: środa, 25, wrzesień 2019


W dniu 25 września 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia awansów na stanowiska profesora i profesora Uniwersytetu. Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn wręczył nominacje. Osobą awansowaną na stanowisko profesora Uniwersytetu jest pracownik i kierownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska.

Pani Profesor, GRATULACJE!

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: etnowww@umk.pl. Opiekun serwisu: Rafał Kleśta-Nawrocki.