JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com
  • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!
  • Studiuj w wyjątkowym mieście Toruniu, studiuj na UMK, studiuj w naszej Katedrze!
  • Zobacz co robią studenci KEiAK UMK! Zobacz jak możesz rozwijać swoje zainteresowania!
  • Zobacz jak różnorodna jest nasza aktywność, jak długą i interesującą mamy historię.
  • Zobacz kto prowadzi zajęcia na studiach w KEiAK UMK.
  • Zobacz co czeka Cię po studiach, zobacz co robią nasi absolwenci.
  • Zobacz nasze zdjęcia, wybierz się z nami w antropologiczną podróż.
  • 18th Conference of the International Association for Ladakh Studies (IALS) Bedlewo.
  • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!

Zmarła prof. dr hab. Swietłana Czerwonnaja

Opublikowano: wtorek, 10, listopad 2020

W dniu 9 listopada 2020 roku zmarła w wieku 84 lat prof. dr hab. Swietłana Czerwonnaja, emerytowana profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni pracownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK. Pracowała w naszej Katedrze ponad 16 lat, prowadząc wykłady, konwersatoria i seminaria. Będziemy Ją wspominać jako barwną, natychmiast rozpoznawalną postać, osobę otwartą i bezpośrednią, o wielkim potencjale badawczym, wielkiej pracowitości i aktywności.

Czytaj więcej...

Asyryjczycy na Bliskim Wschodzie

Opublikowano: sobota, 10, październik 2020

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu (Instytut Nauk o Kulturze) zaprasza na wykład i spotkanie z dr. hab. Michaelem Abdallą, prof. UAM, pt. "Asyryjczycy na Bliskim Wschodzie. Pozostać czy odejść?", które odbędzie się dnia 27 października 2020 r., godz. 18:00. Wykład i spotkanie odbędą się w formie on-line (MS Teams) w ramach zebrań naukowych Instytutu Nauk o Kulturze.
Aby móc uczestniczyć w wydarzeniu, należy skorzystać z linku (tutaj). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką Bliskiego Wschodu, a także tych, którzy chcieliby się z nami spotkać, posłuchać i porozmawiać.

 

Zapraszamy na studia

Opublikowano: czwartek, 23, kwiecień 2020

Zapraszamy na studia na kierunku „etnologia – antropologia kulturowa”. Etnologia, antropologia kulturowa to, najkrócej rzecz ujmując, sztuka rozumienia drugiego człowieka w jego kulturowych uwikłaniach. Ta sztuka pomaga w każdym miejscu pracy i w życiu prywatnym. Są to więc znakomite studia zasadnicze, ale też i uzupełniające, podejmowane jako drugi kierunek. Na rynku pracy absolwenci kierunków technicznych „wygrywają” z humanistami tylko na początku zawodowej drogi. Na wyższych stanowiskach, wymagających kierowania ludźmi, rozumienia kulturowego otoczenia, procesów społecznych, wygrywają humaniści.
Czytaj więcej...

Zapraszamy na Immatrykulację 2020

Opublikowano: środa, 23, wrzesień 2020

Uniwersytecka Inauguracja nowego roku akademickiego 2020/21 na UMK odbędzie się w w czwartek 1 października 2020 r. o godz. 11:00 w Auli UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 11. Organizacja tegorocznej uroczystości będzie dostosowana do ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej. Wstęp na uroczystość możliwy będzie tylko dla zaproszonych osób - zaproszenia otrzymali członkowie Senatu Akademickiego poprzedniej i obecnej kadencji, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, studenci I roku składający ślubowanie oraz studenci odbierający wyróżnienia.  Członków społeczności akademickiej i wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do udziału w uroczystości zdalnie. Na stronie www.tv.umk.pl dostępna będzie transmisja na żywo.
W czwartek 1 października 2020 r., o godz. 12.00 w sali AB 1.07 w Collegium Humanisticum (ul. Bojarskiego 1, I piętro) odbędzie się spotkanie organizacyjne dla studentów I roku kierunku etnologia – antropologia kulturowa z częścią kadry naukowo-dydaktycznej Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej, w tym z koordynatorem kierunku dr. Rafałem Beszterdą oraz opiekunem nowego roku dr. Tomaszem Kalniukiem.
Wydziałowa Immatrykulacja dla studentów I roku studiów  etnologii – antropologii kulturowej wraz z wszystkimi nowymi studentami Wydziału Humanistycznego odbędzie się również w czwartek 1 października br. o godz. 15.00 w Auli UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 11. Czytaj więcej
Wszystkich studentów  pierwszego roku serdecznie zapraszamy!
Zajęcia dydaktyczne według planu rozpoczną się dla Państwa od poniedziałku 5 października br. Rejestracji na zajęcia w systemie USOS w semestrze zimowym 2020/2021 będzie można dokonać od 30 września po godz. 13.00 do 31 października, a pełne informacje w tym zakresie zostaną przekazane na spotkaniu organizacyjnym. Studentom rozpoczynającym studia zalecamy możliwie najszybsze założenie konta na centralnym serwerze kont UMK. Dzięki niemu będziecie Państwo mogli utworzyć konto na platformie Office 365, niezbędne do udziału w zajęciach zdalnych prowadzonych z wykorzystaniem MS Teams.  Nowo przyjęci studenci, nie posiadający jeszcze legitymacji studenckiej mogą odszukać swój numer indeksu w systemie IRK w zakładce "Wykształcenie" danych osobowych kandydata.

Studiuj etnologię - antropologię kulturową

Opublikowano: poniedziałek, 01, czerwiec 2020

studiuj_etnologie_antropologieZapraszamy na studia na kierunku „etnologia – antropologia kulturowa”. Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (licencjackie) jest świadectwo maturalne. Nasza uczelnia nie pobiera opłat od osób studiujących drugi kierunek.

Nabór prowadzimy od 02 czerwca do 18 sierpnia 2020 r. (I tura)  oraz od 14 września do 02 października 2020 r. (II  tura). Rejestracja następuje przez internetowy system rekrutacyjny.

Polecamy znakomite studia zasadnicze, kształcące kompetencje ułatwiające poruszanie się w świecie otwartym na różnorodność kulturową, w świecie szybkiego rozwoju technologicznego i zmian kulturowych, społecznych, religijnych i politycznych. Są to też przydatne studia uzupełniające, podejmowane jako drugi kierunek i ułatwiające przygotowanie do pracy w instytucjach kultury o różnorodnym profilu, w organizacjach rządowych i pozarządowych, instytucjach kulturalno-oświatowych i mediach.
Etnologia, antropologia kulturowa to studia wyjątkowe, poszerzające horyzonty, otwierające na innych, pozwalające zrozumieć człowieka jako twórcę i odbiorcę kultury. Studia nasze umożliwiają poznanie różnorodnych ludów, uczą nawiązywania kontaktów we współczesnym globalizującym się świecie oraz pozwalają zrozumieć tradycje i dziedzictwo kulturowe własnego regionu i kraju. Studia na kierunku etnologia – antropologia kulturowa to także niezwykła i niepowtarzalna przygoda intelektualna. Droga dla ludzi wrażliwych i krytycznych wobec otaczającej ich rzeczywistości. Zapraszamy!
Czytaj więcej...

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: etnowww@umk.pl. Opiekun serwisu: Rafał Kleśta-Nawrocki.