Seminarium: Na szlaku. Muzea a turystyka

Opublikowano: środa, 17, czerwiec 2015

Na szlaku, projekt: Dominika CzerniakKatedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu oraz Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie organizują  II Wiosenne Seminarium Muzeologiczne: "Na szlaku. Muzea a turystyka". Seminarium poświęcone będzie próbie znalezienia odpowiedzi na pytania o wzajemne relacje muzeów i turystyki. Planowana dyskusja ma dotyczyć zagadnień spostrzegania sposobu traktowania muzeów przez instytucje organizujące turystykę krajową i zagraniczną oraz podejmowanych przez muzea sposobów dostosowania swojej oferty do potrzeb i wymogów turystyki. Do udziału zaproszeni zostali muzealnicy oraz badacze akademiccy podejmujący tematy z zakresu muzeologii i turystyki.
Czytaj więcej...