JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com
  • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!
  • Studiuj w wyjątkowym mieście Toruniu, studiuj na UMK, studiuj w naszej Katedrze!
  • Zobacz co robią studenci KEiAK UMK! Zobacz jak możesz rozwijać swoje zainteresowania!
  • Zobacz jak różnorodna jest nasza aktywność, jak długą i interesującą mamy historię.
  • Zobacz kto prowadzi zajęcia na studiach w KEiAK UMK.
  • Zobacz co czeka Cię po studiach, zobacz co robią nasi absolwenci.
  • Zobacz nasze zdjęcia, wybierz się z nami w antropologiczną podróż.
  • 18th Conference of the International Association for Ladakh Studies (IALS) Bedlewo.
  • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!

V obrady Sekcji Metodologicznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Opublikowano: czwartek, 07, kwiecień 2016


Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w V obradach Sekcji Metodologicznej PTL:
 

Teorie i metodologia antropologii społeczno-kulturowej w optyce przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych,
które odbędą się 9 kwietnia 2016 r., 
godz.12.00-15.00 
w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

 

Antropologia społeczno-kulturowa była i jest dyscypliną, która stanowi atrakcyjny teren ‘kłusownictwa intelektualnego’ dla przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Empirycznym dowodem potwierdzającym to stwierdzenie był proces antropologizacji współczesnej humanistyki. Zjawisko to wydaje się już gruntownie rozpoznane, nadal jednak z jakichś powodów dorobek metodologiczny i teoretyczny antropologii społeczno-kulturowej stanowi istotną inspirację dla przedstawicieli nauk humanistycznych i właściwej im metodologii badań naukowych. Warto przy tym zauważyć, że ma to miejsce w sytuacji, kiedy to antropologia społeczno-kulturowa w metakrytycznej autorefleksji popada w zwątpienie dotyczące swojej tożsamości dyscyplinowej, możliwości poznawczych i pozycji wśród nauk humanistycznych i społecznych. Paradoksalnie, Ci, którzy nie są antropologami, nie tylko uważają, iż dysponuje ona ważnym potencjałem naukowym, ale określają jej granice i zapewniają jej znaczącą pozycję w świecie nauki.

Kolejne spotkanie Sekcji Metodologicznej będzie poświęcone dyskusji wokół tytułowego pytania o atrakcyjność metodologiczną antropologii dla przedstawicieli dyscyplin humanistycznych i społecznych. Chcielibyśmy zastanowić się m.in. nad tym, jakie konkretne elementy naukowej tożsamości antropologii społeczno-kulturowej są wykorzystywane przez wspomnianych naukowców i być może, korzystając z ich obecności podczas naszej dyskusji, przyjrzeć się temu, jak przekształcają one ich dyscypliny, a także, jakie możliwości przed nimi otwierają. Poza tym interesującym zagadnieniem jest obraz tożsamości dysyplinowej antropologii, jaki rysuje się w kontekście antropologizacji humanistyki.

Nieprzypadkowo zdecydowaliśmy się zaproponować Państwu teksty autorów polskich. Wydaje się, że pozwoli to ukonkretnić naszą dyskusję przez koncentrację na kilku wybranych przykładach pokazujących, jak postrzegana jest antropologia oraz jej ustalenia teoretyczne i metodologiczne w dyscyplinach humanistycznych i społecznych, które czerpią z niej inspiracje.

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi publikacjami, które będą stanowiły podstawę dla dyskusji:

1. K. Abriszewski, Szansa na powrót do empirii. O antropologizacji filozofii, [w:] Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – Proces – Perspektywa, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn 2009, s. 271-294.

2. A. Kola, Antropologizacja literaturoznawstwa a komparytystyka, [w:] Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – Proces – Perspektywa, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn 2009, s. 83-106.

3. A.P. Kowalski, Antropologia kulturowa jako nauka historyczna, [w:] W krainie metarefleksji. Księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź, Kraków 2015, s. 143-152.

4. W. Piasek, Etnografia myśli współczesnej w dziedzinie historiografii. Antropologizowanie historii historiografii i metodologii historii, [w:] W krainie metarefleksji. Księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź, Kraków 2015, s. 160-173.

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: etnowww@umk.pl. Opiekun serwisu: Rafał Kleśta-Nawrocki.