Nabór na studia II stopnia: etnologia – antropologia kulturowa

Opublikowano: wtorek, 07, maj 2019

studiuj etnologie antropologie kulturowaOd 14 maja do 31 lipca 2019 r. potrwa nabór na studia II stopnia (magisterskie) na kierunku etnologia – antropologia kulturowa. Chcąc podjąć studia na tym unikatowym i atrakcyjnym kierunku musisz zarejestrować się w uczelnianym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz złożyć dokumenty w odpowiednim terminie. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku. Dyplom magistra etnologii - antropologii kulturowej poszerza w znacznym stopniu możliwości zawodowe absolwenta historii, geografii, kierunków filologicznych, innych humanistycznych, a także przyrodniczych. Zapraszamy na studia uzupełniające, które podniosą Twoje kompetencje, poszerzą horyzonty i uwrażliwią na kwestie społeczno-kulturowe. Zapraszamy zarówno tych, którzy studiują i chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, jak i tych, którzy skończyli już studia, a chcieliby uzupełnić swoje wykształcenie w ramach studiów magisterskich na kierunku etnologia - antropologia kulturowa.

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku etnologia – antropologia kulturowa dają pogłębioną wiedzę na temat problemów kulturowych współczesnego świata i przygotowanie metodologiczne do ich samodzielnego diagnozowania i naukowej analizy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich instytucjach społecznych, samorządowych, rządowych i międzynarodowych zajmujących się dziedzictwem kulturowym i współczesnymi problemami kulturowo-społecznymi, na stanowiskach wymagających dużej samodzielności intelektualnej. Realizowane w programie studiów „Laboratoria etnologiczne” (Współczesne metody badań antropologicznych, Badania nad tożsamością, Obszary zainteresowań współczesnej antropologii, Badania rynku i mediów) wyposażają w praktyczne i analityczne narzędzia ułatwiające zdobycie pracy i poruszanie się we współczesnym, zmiennym, zglobalizowanym i jednocześnie różnorodnym świecie, w którym problemy kulturowe odgrywają  i będą odgrywać istotną rolę.

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku etnologia – antropologia kulturowa pozwalają na studiowanie wyjątkowej dziedziny naukowej, która wyposaża człowieka w specyficzną wrażliwość i gotowość do spotkania z drugim człowiekiem. Dyscyplina nasza otwiera na „innych, obcych, odmiennych” i kształtuje krytyczny spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość społeczno-kulturową. Zapraszamy na studia w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu.

Czytaj więcej...