POWER na WNH

Opublikowano: czwartek, 19, maj 2016

power etnologia"Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym" – projekt Wydziału Nauk Historycznych UMK otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zdobyte fundusze europejskie zastaną przeznaczone w całości na płatne staże zawodowe dla studentów ostatnich lat studiów drugiego stopnia w latach 2016-2017. W projekcie uczestniczyć będą między innymi studenci etnologii - antropologii kulturowej, studiujący obecnie na I i II roku uzupełniających studiów magisterskich. Staże odbędą się w wiodących organizacjach realizujących w sposób nowoczesny zadania w obszarze zarządzania dziedzictwem kulturowym w kraju oraz za granicą i umożliwią studentom kończącym studia, także z zakresu etnologii - antropologii kulturowej, płynne przejście z etapu edukacji do etapu zatrudnienia.

Wniosek przygotowany przez Zespół Projektowy z naszego Wydziału uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 402 233,69 zł i znalazł się na 51 miejscu listy rankingowej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpatrzyło i oceniło w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju) 369 wniosków, do dofinansowania wyznaczono jedynie 95. W skład Zespołu Projektowego przygotowującego wniosek i realizującego projekt wszedł pracownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK dr Rafał Kleśta-Nawrocki.