Katedra

Kategoria: Katedra Opublikowano: sobota, 07, luty 2015 KEiAK


Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK jest jednostką Wydziału Nauk Historycznych UMK. Reprezentujemy jedną z najbardziej humanistycznych dziedzin nauki. Bowiem istotą naszych zainteresowań jest człowiek jako twórca i odbiorca/uczestnik kultury.

Nasze zainteresowania badawcze dotyczą historii i teorii kultury; problematyki tożsamości kulturowej, różnorodności i podobieństw rozmaitych kultur świata, religioznawstwa i muzeologii; tak w odniesieniu do tradycji jak współczesności. Specyfiką Katedry jest także skupienie uwagi na kulturach Azji. Znajduje to odbicie w programie studiów i umożliwieniu studentom poznawania podstaw języków wschodnich.

Współpracujemy z wieloma instytucjami naukowymi i muzealnymi w Polsce i za granicą. Nasi pracownicy reprezentują rozmaite obszary zainteresowań badawczych i różnorodne podejścia metodologiczne. Daje to możliwość poznania szerokiego wachlarza obszarów i zakresów badawczych naszej dyscypliny. Naszym celem jest umożliwienie studentom swobodnego rozwoju ich zainteresowań, przy równoczesnym przekazaniu im stałego kanonu wiedzy z zakresu etnologii i antropologii kulturowej. Staramy się też wykształcić w nich umiejętności przydatne w podejmowanych po studiach, bardzo różnorodnych zawodach.

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Nasza siedziba mieści się w miasteczku uniwersyteckim, obok nowej pętli tramwajowej i autobusowej, przy ul. Władysława Bojarskiego 1 (w Collegium Humanisticum).