Studenci

Kategoria: Studenci Opublikowano: środa, 25, luty 2015 KEiAK

studenci_studenciStudenci Katedry Etnologii i Antropologii UMK mogą rozwijać swoje zainteresowania nie tylko realizując program nauczania. Biblioteka specjalistyczna pozwala na poszerzanie wiedzy tak indywidualnie jak pod kierunkiem pracowników Katedry. Badania terenowe, praktyki instytucjonalne, działania prowadzone w ramach wolontariatu w instytucjach współpracujących z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK pozwalają na poszerzanie wiedzy praktycznej z zakresu animacji kulturowej, muzealnictwa i metod badawczych charakterystycznych dla etnologii. 

Studenci naszego kierunku są członkami Studenckiego Koła Naukowego Studentów Etnologii-Antropologii Kulturowej. W ramach jego działalności uczestniczą w wyjazdach badawczych oraz mają możliwość publikowania efektów prowadzonych przez siebie badań w czasopiśmie studenckim „Okolice”. Czynnie włączają się w życie Katedry, organizując spotkania naukowe (m. in. konferencje) i popularyzatorskie. Uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez inne wydziały i uczelnie. Prowadzą także współpracę międzynarodową.