Studia

Kategoria: Studia Opublikowano: środa, 25, luty 2015 KEiAK


Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej oferuje możliwość podjęcia studiów na kierunku etnologia-antropologia kulturowa. Studia obejmują podstawowy kanon wiedzy z zakresu etnologii i antropologii kulturowej, uwzględniający tak zagadnienia dotyczące dziedzictwa kulturowego jak kultury współczesnej. W programie naszym widoczna jest ponadto pewna specyfika, polegająca na poszerzeniu zakresów etnologii wybranych obszarów pozaeuropejskich (Azja), a także zagadnień dotyczących szeroko pojętej tożsamości kulturowej. Spory nacisk kładziemy też na przekazanie umiejętności potrzebnych w zawodzie: etnolog-antropolog kulturowy. Od roku akademickiego 2015-2016 
możliwa jest realizacja studiów I i II stopnia tak w trybie dziennym jak i popołudniowym.