Historia

Kategoria: Katedra Opublikowano: czwartek, 26, luty 2015

 Maria Znamierowska-Prufferowa w trakcie badań terenowych, fot. ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w ToruniuKatedra Etnografii i Etnologii UMK została zorganizowana w 1945 roku przez przybyłą z Wilna dr Marię Znamierowską-Prüfferową, wówczas adiunkta. Rok później, kierownictwo objęła prof. Bożena Stelmachowska, etnolog z Poznania. W 1956 roku, po śmierci Bożeny Stelmachowskiej, funkcję kierownika przejęła prof. Maria Znamierowska-Prüfferowa. Następnie prowadzeniem Katedry zajęła się przybyła z Krakowa prof. Jadwiga Klimaszewska, po niej zaś jej doktorantka, absolwentka UJ prof. Teresa Dunin-Karwicka. Wraz z założeniem Katedry Etnografii i Etnologii jej pracownicy rozpoczęli działalność dydaktyczną. Uruchomiono studia magisterskie z zakresu etnografii. Zostały one jednak przerwane wskutek szeregu represji, jakie z przyczyn politycznych dotknęły na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych UMK ze strony władz państwowych. W roku 1953 obroniono ostatnie prace magisterskie.

W roku 1976 Katedra została włączona do struktury utworzonego wtedy Instytutu Archeologii i Etnografii UMK (przekształconego w Instytut Archeologii i Etnologii) jako Zakład Etnografii (później jako Zakład Etnologii). W dniu 1 października 1999 roku, po 46 latach przerwy, na UMK zostały wznowione dzienne studia na kierunku etnologia. 

Z dniem 1 stycznia 2003 roku Zakład Etnologii przekształcono w Katedrę Etnologii, od 1 kwietnia 2007 roku funkcjonującą jako Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej. Jej kierownikiem do roku 2001 była prof. Teresa Dunin-Karwicka, a po przejściu Pani Profesor na emeryturę, kierowanie jednostką powierzono wówczas dr, obecnie dr hab. Wojciechowi Olszewskiemu prof. UMK, który prowadził ją do końca 2014 roku. W roku 2015 kierownikiem Katedry została dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska.

W 1965 roku Katedra uruchomiła jedyne w kraju Podyplomowe Studium Etnografii. Od roku 2000 nosiło ono nazwę: Podyplomowe Studium Etnologii, a obecnie - Studia podyplomowe w zakresie etnologii. Są one przeznaczone dla absolwentów studiów nieetnologicznych.