• Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!
  • Studiuj w wyjątkowym mieście Toruniu, studiuj na UMK, studiuj w naszej Katedrze!
  • Zobacz co robią studenci KEiAK UMK! Zobacz jak możesz rozwijać swoje zainteresowania!
  • Zobacz jak różnorodna jest nasza aktywność, jak długą i interesującą mamy historię.
  • Zobacz kto prowadzi zajęcia na studiach w KEiAK UMK.
  • Zobacz co czeka Cię po studiach, zobacz co robią nasi absolwenci.
  • Zobacz nasze zdjęcia, wybierz się z nami w antropologiczną podróż.
  • 18th Conference of the International Association for Ladakh Studies (IALS) Bedlewo.
  • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!

Praktyki terenowe

Kategoria: Studia Opublikowano: czwartek, 26, luty 2015 KEiAK

studia_praktyki_terenowePodczas realizacji studiów w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK możliwe jest odbycie praktyk terenowych. Są one istotnym sposobem pozyskiwania umiejętności niezbędnych w zawodzie etnologia-antropologa kulturowego. Mają na celu przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań z wykorzystaniem metod typowych dla dyscypliny. Realizowane są na terenie całego kraju, a niekiedy za granicą. Badania mogą przybrać formę uczestnictwa w obozie i wyjeździe szkoleniowo-badawczym lub indywidualnej realizacji wybranego tematu badawczego pod kierunkiem pracownika Katedry. Praktyki pozwalają na wykształcenie umiejętności warsztatowych studentów, związanych z kontaktem z drugim człowiekiem i ze zbieraniem materiałów między innymi podczas przeprowadzonych rozmów i obserwacji. Przygotowują do roli profesjonalnego badacza terenowego i umożliwiają zdobycie kompetencji użytecznych w przyszłych działaniach zawodowych.

studia_praktyki_terenowe_2Studenci toruńskiej etnologii, w ramach przedmiotu: Technika i metodologia etnologicznych badań naukowych, mają corocznie organizowane zbiorowe wyjazdy "w teren". Ich celem nie jest prowadzenie badań naukowych, lecz praktyczna nauka zbierania materiału, weryfikacja wcześniej nabytej wiedzy teoretycznej w tym zakresie. Co kilka lat zmieniamy miejsca wyjazdów. Do tej pory były to m.in.: Podhale (z bazą w Gliczarowie), Warmia (z bazą w Pluskach), Pomorze (z bazami na Helu, w Bytowie, Darłowie i Gryfinie) oraz Wielkopolska. W latach 2012, 2014 i 2015 nasi studenci, dzięki współpracy z Omskim Państwowym Uniwersytetem im. F. Dostojewskiego, mogli także uczestniczyć w terenowych badaniach na Syberii Zachodniej i porównać nasze metody pracy badawczej z rosyjskimi.

studia_praktyki_terenowe_3Dzięki  aktywnej współpracy Katedry z wieloma muzeami, nasi studenci systematycznie odbywają praktyki muzealne, połączone nierzadko ze zbieraniem materiałów terenowych dla muzeów. Poznali w ten sposób pracę m.in.: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu czy Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach..

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: etnowww@umk.pl. Opiekun serwisu: Rafał Kleśta-Nawrocki.