Co po studiach?

Kategoria: Kandydaci Opublikowano: czwartek, 26, luty 2015 KEiAK

kandydaci_co_po_studiach


Studia w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu przygotowują absolwenta do podjęcia pracy, między innymi w:
 


Nasi absolwenci pracują z powodzeniem wszędzie tam, gdzie kluczowa jest sztuka rozumienia drugiego człowieka i umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich, w tym także tych o charakterze międzykulturowym.

Licencjat czy dyplom magistra z etnologii - antropologii kulturowej, uzyskany obok dyplomu innych studiów, poszerza w znacznym stopniu możliwości zawodowe absolwenta historii, pedagogiki, geografii, kierunków filologicznych i innych.

Absolwenci studiów licencjackich etnologii – antropologii kulturowej mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia, najlepsi magistranci mogą podjąć studia doktoranckie.