• Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!
  • Studiuj w wyjątkowym mieście Toruniu, studiuj na UMK, studiuj w naszej Katedrze!
  • Zobacz co robią studenci KEiAK UMK! Zobacz jak możesz rozwijać swoje zainteresowania!
  • Zobacz jak różnorodna jest nasza aktywność, jak długą i interesującą mamy historię.
  • Zobacz kto prowadzi zajęcia na studiach w KEiAK UMK.
  • Zobacz co czeka Cię po studiach, zobacz co robią nasi absolwenci.
  • Zobacz nasze zdjęcia, wybierz się z nami w antropologiczną podróż.
  • 18th Conference of the International Association for Ladakh Studies (IALS) Bedlewo.
  • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!

Koło naukowe

Kategoria: Studenci Opublikowano: czwartek, 26, luty 2015 KEiAK


Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK działa od roku 2000.  Zostało utworzone przez studentów pierwszego rocznika etnologii, otwartego po wieloletniej przerwie, w której nabór na studia był zawieszony.
Jest jednym z aktywniejszych kół na Wydziale Nauk Historycznych UMK.


Obecnie praca studentów skupia się głównie wokół zgłaszanych projektów, tak indywidualnych, jak i zespołowych, które po realizacji są sprawozdawane. Podejmowane przez członków Koła inicjatywy miały wielokrotnie wpływ na ich przyszłą drogę życiową: wybór pracy, działalność w fundacjach. stowarzyszeniach itp. Są także atrakcyjnym dopełnieniem studiów oraz dają możliwość realizacji własnych zainteresowań i pasji. 

Projekty przeprowadzane przez studentów mają w większości zasięg środowiskowy i akademicki, ale wielokrotnie są kierowane także  do mieszkańców miasta i regionu. Część imprez ma charakter międzyuczelniany czy ogólnopolski, jednak niektóre z inicjatyw przybierają kształt międzynarodowy. Członkowie Koła współpracują z licznymi organizacjami i instytucjami kultury oraz ośrodkami badawczymi, biorą udział i organizują badania terenowe, wyjazdy oraz wymiany studenckie, także o charakterze międzynarodowym. Zapraszają gości z innych ośrodków i innych krajów.  Prezentują wyniki swoich badań w formie prelekcji, wykładów, wystaw i prezentacji multimedialnych, a także artykułów, które publikują między innymi we własnym piśmie „Okolice. Rocznik Etnologiczny”.   Swoje osiągnięcia upowszechniają też na utworzonej i zarządzanej przez studentów stronie internetowej KNSEiAK UMK.

Każdy student etnologii i antropologii kulturowej na UMK, może działać w Kole, być inicjatorem kolejnych inspirujących wydarzeń i projektów. Może tu realizować wraz z innymi studentami swoje pasje i plany etnologiczne.

Czytaj więcej na stronach internetowych:
Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii UMK

 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: etnowww@umk.pl. Opiekun serwisu: Rafał Kleśta-Nawrocki.