Żegnamy prof. dr hab. Roderyka Lange

Opublikowano: piątek, 17, marzec 2017

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Roderyka Lange - wybitnego antropologa tańca, etnologa, choreologa, wykładowcy i mistrza wielu pokoleń choreologów i tancerzy. Profesor był absolwentem szkoły tańca Urszuli Gryglewskiej w Bydgoszczy, oraz kierunku analizy i notacji ruchu i tańca w Folkwang Hochschule w Essen. Wcześniej studiował na naszym Wydziale etnologię i antropologię kulturową, którą kontynuował i ostatecznie ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1954-1967 był także kierownikiem Działu Tańca w Muzeum Etnograficznym w Toruniu a w latach 1965-67- wykładał antropologię tańca na naszym uniwersytecie. Od roku 1967 przebywał stale poza granicami Polski. Prowadził prace terenowe w Polsce, Europie Wschodniej, Indonezji, Melanezji, Egipcie i wśród Słowian Południowych. Zawsze z sentymentem wspominał Toruń i to właśnie naszej Katedrze przekazał w roku ubiegłym swój liczący prawie 2000 woluminów księgozbiór  o tematyce etnologicznej. Planował w tym roku przyjazd do Torunia i spotkanie z nami. Niestety tych planów już nie zdołał zrealizować. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Roderyk LangeProfesor Roderyk Lange – profesor, doktor habilitowany, tancerz, antropolog tańca, wykładowca. Od 1946 roku uczęszczał do szkoły tańca Urszuli Gryglewskiej w Bydgoszczy, w latach 1952-1954 tańczył w zespole Marceli Hildebrandt-Pruskiej przy Filharmonii Poznańskiej.  Odbył studia w dziedzinie analizy i notacji ruchu oraz tańca w Folkwang Hochschule w Essen. Studiował etnologię i antropologię kulturową na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1954-1967 był kierownikiem Działu Tańca w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Prowadził prace terenowe w Polsce, Europie Wschodniej, Indonezji, Melanezji, Egipcie i wśród Słowian Południowych. W latach 1965-1967 wykładał antropologie tańca na UMK w Toruniu, w talach 1958-1967 był wykładowcą w Studium Tańca przy Centralnej Poradni Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Warszawie. Od 1967 roku mieszkał na stałe poza granicami Polski. W latach 1967-1972 był starszym wykładowcą w Laban Art of Movement Studio w Addlestone, od 1971-2003 był dyrektorem Centre of Dance Studies na wyspie Jersey oraz w latach 1975-1982 wykładowcą antropologii tańca na Queen’s University w Belfaście oraz na London University i w Laban Centre w latach 1976-1993. Od 1980 do 1996 roku był kierownikiem Europejskiego Seminarium Kinetografii w Paryżu, w latach 1989-2003 profesorem antropologii tańca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1999-2007 wykładowcą antropologii tańca w Akademii Muzycznej w Warszawie. Od 1979 roku był profesorem etnologii na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie oraz od 1993 dyrektorem Instytutu Choreologii w Poznaniu. Członek licznych gremiów: Fellow, Royal Anthropological Institute w Londynie, Co-chairperson of ICTM Study Group of Ethnochoreology (1986-1992), International Council of Kinetography Laban, Membre Conseil International de la Danse – UNESCO w Paryżu, od 1956 roku członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, w latach 2009-2014 prezes Polskiego Forum Choreologicznego. Roderyk LangeOpublikował liczne prace z zakresu antropologii tańca i choreologii. W 1989 roku otrzymał Honorową Odznakę Miasta Poznania, w 1990 roku Nagrodę i Medal im. Oskara Kolberga, w 2005 roku tytuł Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres przyznany przez Ministra Kultury Francji za dokonania w dziedzinie nauki i sztuki, 2013 roku złoty medal – Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, a w 2016 roku przyjął godność Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Notę opracowano na podstawie materiałów zawartych w: „Studia Choreologica” (organ Polskiego Forum Choreologicznego), vol. XVI 2015, s.181-182. oraz dokumentów zachowanych w archiwum Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK.