Nabór na studia etnologia – antropologia kulturowa

Opublikowano: poniedziałek, 06, maj 2019

etnologia_antropologia_studiujOd 14 maja 2019 r. potrwa nabór na studia etnologia – antropologia kulturowa. Od 7 sierpnia do 15 września 2019 r. potrwa dodatkowy II nabór na studia I stopnia. Możesz podjąć naukę na tym wyjątkowym kierunku. Wystarczy zarejestrować się w uczelnianym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz dopilnować złożenia kompletu dokumentów w odpowiednim terminie. Zapraszamy na studia I stopnia (licencjackie) realizowane w trybie dziennym i popołudniowym. Zapraszamy zarówno tych, którzy zaczynają swoją studencką drogę i dokonują wyboru kierunku studiów, jak i tych, którzy chcieliby studiować etnologię - antropologię kulturową jako drugi kierunek.

Wybór kierunku studiów etnologia – antropologia kulturowa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu to trafna decyzja. Są to bowiem studia niezwykłe, poszerzające horyzonty i otwierające na inne kultury, pozwalające zrozumieć człowieka jako twórcę i odbiorcę kultury. Studia w naszej jednostce umożliwiają poznanie różnorodnych ludów, uczą nawiązywania kontaktów we współczesnym globalizującym się świecie oraz pozwalają zrozumieć tradycje i dziedzictwo kulturowe własnego regionu i kraju. 

Etnologia – antropologia kulturowa to dziś także studia kształcące kompetencje ułatwiające poruszanie się w świecie otwartym na różnorodność kulturową, w świecie szybkiego rozwoju technologicznego i zmian kulturowych, społecznych, religijnych i politycznych. Nasze studia przygotowują do pracy w instytucjach kultury, muzeach, skansenach, ośrodkach zajmujących się mniejszościami i uchodźcami, w organizacjach rządowych i pozarządowych, instytucjach kulturalno-oświatowych i mediach. Specjaliści z naszej dziedziny są doceniani na rynku pracy, a perspektywy zatrudnienia etnologów i antropologów w kraju są coraz większe.

Studia na kierunku etnologia – antropologia kulturowa to jednak także niezwykła i niepowtarzalna przygoda intelektualna. Droga dla ludzi wrażliwych i krytycznych wobec otaczającej ich rzeczywistości. Warto podjąć to wyzwanie wraz z nami w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ośrodku założonym w Toruniu siedemdziesiąt lat temu. 

Czytaj więcej...