Dzień integracyjny na WNH

Opublikowano: środa, 04, październik 2017


Zapraszamy wszystkich studentów I roku do wzięcia udziału w dniu integracyjnym na Wydziale Nauk Historycznych pod hasłem "Dzień Dobry WNH". Głównym wydarzeniem będzie gra terenowa. Początek imprezy 10 października 2017 r. o godz. 10.00.

Gra przeznaczona jest dla dziewięciu 5-osobowych grup, składających się z przedstawicieli poszczególnych kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (archeologia, architektura informacji, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, etnologia – antropologia kulturowa, historia, historia sztuki, studia skandynawsko-bałtyckie, wojskoznawstwo, zarządzanie informacją i bibliologia). Każdemu zespołowi przydzielony zostanie jeden opiekun-koordynator, który będzie dbał o sprawny przebieg gry (będzie towarzyszył i pomagał poszczególnym zespołom przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi stanowiskami). Po wykonaniu każdego zadania (za wyjątkiem ostatniego zadania z szatnią, gdzie wyniki będzie należało przedstawić głównemu koordynatorowi gry) zespoły wracają do swojego opiekuna.

Gra polega na rozwiązywaniu – zgodnie z poszczególnymi wskazówkami do każdego zadania – kolejnych etapów gry, które doprowadzą do ostatecznego rozwiązania – utworzenia kodu. Grę wygrywa ten zespół, który jako pierwszy dotrze do ostatecznego celu, zgodnie z zasadą: „kto pierwszy, ten lepszy”. Celem gry jest zaznajomienie studentów I roku z najbardziej popularnymi miejscami na wydziale (biblioteka humanistyczna, szatnia, punkt ksero, korytarze z poszczególnymi salami, itd.). Studenci I roku wykonując zadania mogą oczywiście liczyć na pomoc pozostałych, starszych studentów wydziału, którzy zawsze chętnie służą pomocą! Przed przystąpieniem do gry zespoły otrzymają od koordynatorów Instrukcję gry. Ich obowiązkiem będzie zapoznanie się, w ciągu 10 minut, z zamieszczonymi w niej zasadami. Wszelkie niejasności i pytania studenci I roku powinni zgłaszać na początku – w czasie przeznaczonym na zapoznanie się z instrukcją gry. Więcej szczegółów już wkrótce na naszej stronie i wydziałowym Facebooku.

Organizatorami imprezy są członkowie kół naukowych i organizacji skupionych wokół Wydziału Nauk Historycznych UMK. Pomysłodawcami gry są członkowie Koła Naukowego Historyków Sztuki Paulina Piotrowska i Szymon Stenka. Głównym koordynatorem przedsięwzięcia jest dr Magdalena Maciudzńska-Kamczycka.