Promocja tomu Colloquia Antropologica II

Opublikowano: piątek, 24, listopad 2017

Podsumowanie projektu Kolokwia Antropologiczne 2016-17 i promocja publikacji zbiorowej autorów wykładów i komentarzy odbędzie się 7 grudnia 2017 r., o godz. 17:30, w Uniwersytecie Warszawskim, w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (ul. Krakowskie Przedmieście 32, Sala Balowa). Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Katarzyna Kaniowska (IEIAK UŁ). Przygotowana publikacja jest finansowana w ramach umowy 919/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Zaprasza Polski Instytut Antropologii wraz z partnerami, wśród których jest Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W ramach Kolokwiów Antropologicznych mogliśmy w Toruniu roku 2016 i 2017 wysłuchać czterech wykładów:
1. dr Tomasz Rakowski, Etnografia twórcza i otwierająca, eksperyment artystyczny, współdziałanie, 2016 r.;
2. prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz, Wiedza i wyobraźnia. Przemiany praktyk turystycznych a nowe wyzwania metodologiczne w antropologii turystyki, 2016 r.;
3. dr Stanisława Trebunia-Staszel, Rasa – kultura – naród. Górale Podhalańscy w świetle badań antropologicznych Institut für Deutsche Ostarbeit, 2017 r.;
4. prof. UAM, dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka, Antropologia medyczna w działaniu. Na przykładzie projektu „Cultural contexts of health” realizowanego przez Światową Organizację Zdrowia, 2017 r.

W Toruniu Kolokwia Antropologiczne PIA koordynował dr Rafał Kleśta-Nawrocki, który w promowanej publikacji przygotował jeden z tekstów "Sięgać poza. O etnografii twórczej i otwierającej, eksperymencie artystycznym i przyszłości".