Żegnamy dr hab. Elżbietę Kostowską-Watanabe

Opublikowano: piątek, 15, grudzień 2017

W dniu 14 grudnia 2017 roku odeszła od nas dr hab. Elżbieta Kostowska-Watanabe. Wieloletni pracownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK i nasza dobra koleżanka. Autorka wielu publikacji z zakresu problematyki równości społecznej, kulturowych aspektów zarządzania, społecznych ról kobiet w wielokulturowych społecznościach, obcości etnicznej i kulturowej. Była nie tylko wspaniałym, pełnym pasji badaczem i wykładowcą, ale także dobrą, życzliwą osobą. Wypromowała wielu absolwentów naszego kierunku. Będąc bardzo dobrym organizatorem, potrafiła skupić wokół siebie i swoich działań innych. Zawsze pogodna, zarażała nas swoim śmiechem i pełnym spokoju podejściem do życia. Lubiła ludzi, zwierzęta i rośliny, dobrą muzykę i książki. Będzie nam Jej bardzo brakować.
                                                                                       Pracownicy Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK

Pogrzeb Elżbiety Kostowskiej-Watanabe odbędzie się w czwartek 21 grudnia 2017 r. Ostatnie pożegnanie rozpocznie się o godzinie 11:00 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Pabianicach.

Elżbieta Kostowska-Watanabe ukończyła studia socjologiczne w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i została zatrudniona na stanowisku asystenta. W 1978 r. obroniła w IS UW pracę doktorską „Idea równości społecznej“ i otrzymała stanowisko adiunkta. W 1979 r. wyjechała do Japonii, gdzie w latach 1985-2003 zatrudniona była jako wykładowca socjologii na Uniwersytecie Chuo (w Instytucie Socjologii na Wydziale Literatury) w Tokio, a także na Uniwersytecie Chiba i Uniwersytecie Rikkyo. W Tokio brała udział w pracach grupy badawczej – temat „Świadomość równości społecznej w społeczeństwie Japonii”, pod kierunkiem prof. A. Ishikawy. Była również wieloletnim członkiem japońskiego Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Kobietami (jap. Kokusai Josei Gakkai) i brała udział w jego pracach badawczych. Oprócz tego była jedną z założycielek pierwszej polonijnej organizacji w Japonii – Klubu Polskiego i pełniła przez 2 lata funkcję prezesa Klubu. Przez 3 lata była redaktorem dwumiesięcznika „Gazeta Klubu Polskiego w Japonii”, pisma znajdującego się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Po powrocie do Polski w 2003 r. została zatrudniona w Katedrze Etnologii UMK, od 2006 r. na stanowisku adiunkta. W latach 2007-2010 pełniła funkcję prezesa Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W latach 2008-2011 była kierownikiem kilkuosobowego zespołu badawczego, realizującego temat „Japonia w procesie przemian”, na który otrzymała grant MNiSW. Była także opiekunem Międzywydziałowego Koła Naukowego Języka i Kultury Japońskiej WAFU.