Mamy doktora Dobrochnę Olszewską

Opublikowano: wtorek, 11, wrzesień 2018

Dobrochna Olszewska
Mamy doktora! 


DOBROCHNA OLSZEWSKA, doktorantka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, obroniła pracę doktorską pt. "Tożsamość i kultura mniejszości chińskiej na Bali, w latach 1949 – 2015", Toruń, 12 lipca 2018 r., promotor: prof. dr hab. Mirosław Golon, recenzenci: dr hab. Maciej Ząbek, prof. UW i prof. dr hab. Lech Mróz.

W rozprawie, napisanej przede wszystkim w oparciu o materiały zebrane w trakcie własnych badań terenowych oraz opracowania anglo- i indonezyjskojęzyczne, podjęła tematykę złożonych procesów tożsamościowych zachodzących wśród osób chińskiego pochodzenia żyjących na Bali, wpływu kategorii i przynależności etnicznych na społeczne relacje tych osób, a także instytucji społecznych i elementów kulturowych istotnych dla tożsamości i stosunków międzygrupowych, w kontekście lokalnym i nie tylko. 

Pani Dobrochno, GRATULACJE!