Zapraszamy na konferencję

Opublikowano: poniedziałek, 11, marzec 2019

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu,  Katedra Kulturoznawstwa UMK w Toruniu, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział w Toruniu mają przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem "Macierzyństwo. Antropologiczna opowieść". Macierzyństwo oraz związane z nim praktyki i jego znaczenia społeczno-kulturowe podlegają interpretacjom, nierzadko stając się polem sporów czy konfliktów, czego dowodzą współczesne publiczne debaty. Dlatego chcemy z antropologiczną wrażliwością spojrzeć na przeszłą i współczesną opowieść o macierzyństwie, zapisaną w rzeczywistości kulturowej i narracjach różnych nauk. Z jednej strony opowieść o macierzyństwie jest kształtowana bowiem pod wpływem obowiązujących wzorców i modeli, z drugiej strony mają na nią wpływ próby dekonstruowania, kwestionowania czy kontestowania dotychczasowych praktyk macierzyńskich.
Czytaj więcej...