JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com
  • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!
  • Studiuj w wyjątkowym mieście Toruniu, studiuj na UMK, studiuj w naszej Katedrze!
  • Zobacz co robią studenci KEiAK UMK! Zobacz jak możesz rozwijać swoje zainteresowania!
  • Zobacz jak różnorodna jest nasza aktywność, jak długą i interesującą mamy historię.
  • Zobacz kto prowadzi zajęcia na studiach w KEiAK UMK.
  • Zobacz co czeka Cię po studiach, zobacz co robią nasi absolwenci.
  • Zobacz nasze zdjęcia, wybierz się z nami w antropologiczną podróż.
  • 18th Conference of the International Association for Ladakh Studies (IALS) Bedlewo.
  • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!

Mamy doktora Annę Natalię Kmieć

Opublikowano: wtorek, 10, wrzesień 2019

Anna Natalia Kmiec

Mamy doktora! 


ANNA NATALIA KMIEĆ, doktorantka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, 3 lipca 2019 roku obroniła pracę doktorską "Tożsamości mieszkańców osiedla Rubinkowo w Toruniu. Studium antropologiczne", promotor: dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska, recenzenci; prof. dr hab. Iwona Kabzińska-Stawarz i dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, prof. UŁ.

 

W rozprawie, napisanej głównie w oparciu o materiały zebrane w trakcie prowadzonych badań terenowych, podjęła tematykę analizy złożonych procesów formowania się tożsamości, jakie zachodzą wśród osób zamieszkujących (dawniej i obecnie) tytułowe osiedle. W tym celu posłużyła się rozbudowaną kategorią przestrzeni, pokazując ją jako możliwą do opisania płaszczyzn generowania się tychże tożsamości. Ponadto badaczka przeprowadziła wnikliwe badania historyczne (w oparciu o kwerendy prasowe i archiwalne, m.in. w lokalnych instytucjach), które pozwoliły jej na niezbędne do realizacji tematu głównego, opisanie dziejów badanego terenu.

Pani Doktor jest także absolwentką studiów licencjackich i magisterskich z socjologii. Zdobyta tam wiedza i doświadczenie pozwoliły jej na szczegółowe uchwycenie kontekstu społecznego badanych zjawisk. Ponadto Anna N. Kmieć ukończyła studium z zakresu fotografii. Podczas studiów na UMK czynnie udzielała się w życiu naukowym, m.in. prowadząc Koło Naukowe Studentów Etnologii, biorąc udział w organizowaniu i koordynowaniu projektów i konferencji.

Pani Aniu, GRATULACJE!

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: etnowww@umk.pl. Opiekun serwisu: Rafał Kleśta-Nawrocki.