JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com
  • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!
  • Studiuj w wyjątkowym mieście Toruniu, studiuj na UMK, studiuj w naszej Katedrze!
  • Zobacz co robią studenci KEiAK UMK! Zobacz jak możesz rozwijać swoje zainteresowania!
  • Zobacz jak różnorodna jest nasza aktywność, jak długą i interesującą mamy historię.
  • Zobacz kto prowadzi zajęcia na studiach w KEiAK UMK.
  • Zobacz co czeka Cię po studiach, zobacz co robią nasi absolwenci.
  • Zobacz nasze zdjęcia, wybierz się z nami w antropologiczną podróż.
  • 18th Conference of the International Association for Ladakh Studies (IALS) Bedlewo.
  • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!

Mamy doktora Martę Frączkiewicz

Opublikowano: wtorek, 10, wrzesień 2019

Marta Fraczkiewicz
Mamy doktora! 


MARTA FRĄCZKIEWICZ, doktorantka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, obroniła pracę doktorską pt. „Powojenna rzeczywistość Warmii i Mazur we wspomnieniach autochtonów i osadników (1945-1956)”, Toruń, 3 lipca 2019 r., promotor: dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska; recenzenci: prof. dr hab. Iwona Kabzińska, dr hab. Anna Weronika Brzezińska, prof. UAM.

W rozprawie, napisanej przede wszystkim w oparciu o materiały zebrane w trakcie własnych badań terenowych oraz źródła archiwalne, podjęła tematykę powojennej migracji na przyłączone do Polski tereny dawnych Prus Wschodnich, zróżnicowanej sytuacji ekonomicznej i społecznej przedstawicieli poszczególnych grup osiedleńczych, a także kolekcji i wystaw muzealnych tworzonych w oparciu o mienie przywiezione przez migrantów.

Pani Marto, GRATULACJE!

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: etnowww@umk.pl. Opiekun serwisu: Rafał Kleśta-Nawrocki.