Mamy doktora Michała Antonowicza

Opublikowano: wtorek, 10, wrzesień 2019

Michal AntonowiczMamy doktora! 

MICHAŁ ANTONOWICZ, doktorant Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, obronił pracę doktorską pt. "Tożsamość kulturowa polskiej społeczności na terenach Średniego Przyirtysza na Syberii Zachodniej (XIX-XXI w.)",  Toruń, 4 września 2019 r., promotor: dr hab. Wojciech Olszewski, prof. UMK; recenzenci: dr hab. Bogdan Matławski i  dr hab. Adam Pomieciński, prof. UAM.

W swojej rozprawie przedstawił złożone procesy tożsamościowe i kulturowe zachodzące wśród polskiej społeczności na terenie Średniego Przyirtysza na Syberii Zachodniej, skupiając się przede wszystkim na kontekście lokalnym. Praca powstała na podstawie etnograficznych badań terenowych przeprowadzonych na Syberii oraz kwerend bibliotecznych i archiwalnych.

Panie Michale, GRATULACJE!