• Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!
  • Studiuj w wyjątkowym mieście Toruniu, studiuj na UMK, studiuj w naszej Katedrze!
  • Zobacz co robią studenci KEiAK UMK! Zobacz jak możesz rozwijać swoje zainteresowania!
  • Zobacz jak różnorodna jest nasza aktywność, jak długą i interesującą mamy historię.
  • Zobacz kto prowadzi zajęcia na studiach w KEiAK UMK.
  • Zobacz co czeka Cię po studiach, zobacz co robią nasi absolwenci.
  • Zobacz nasze zdjęcia, wybierz się z nami w antropologiczną podróż.
  • 18th Conference of the International Association for Ladakh Studies (IALS) Bedlewo.
  • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!

Absolwenci

Kategoria: Absolwenci Opublikowano: środa, 25, luty 2015 KEiAK


Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu zależy w szczególny sposób na utrzymywaniu kontaktów z własnymi absolwentami. Jesteśmy z nich dumni. W życiu układa się różnie, nie wszystkim udaje się znaleźć pracę w zawodzie etnologa. Mamy jednak głębokie przekonanie, iż studia odbyte w jednostce toruńskiej pozwalają zatrzymać odmienne widzenie świata i antropologiczną wrażliwość, które są przydatne w rozmaitych sferach i momentach życiowych.

Nasi absolwenci pracują głównie w różnych organizacjach i placówkach kulturalnych, w których często pełnią funkcje kierownicze, Są animatorami kultury i realizują projekty kulturowe w rozmaitych podmiotach: organizacjach międzynarodowych, administracji państwowej, jednostkach samorządowych i pozarządowych. Kontynuują naukę na studiach doktoranckich, skutecznie uzyskują stopnie naukowe. Pracują w sektorach turystycznym i podróżniczym, mediach, zakładają własne firmy. Pozostają w kraju lub wyjeżdżają za granicę.

Gdziekolwiek są i cokolwiek robią chcemy by tworzyli z nami wspólnotę i pozostawiali w kontakcie. Chcemy by nas uczyli i animowali, by z nami współpracowali, pozdrawiali nas i przysyłali kartki z wakacji.

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: etnowww@umk.pl. Opiekun serwisu: Rafał Kleśta-Nawrocki.