dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska, prof. UMK

Kategoria: Pracownicy Opublikowano: czwartek, 05, luty 2015 KEiAK


Anna Nadolska-StyczyńskaKontakt:

Biogram:

Anna Nadolska-Styczyńska dr hab. nauk humanistycznych w zakresie etnologii. Absolwentka Katedry Etnografii Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Początkowo wykładowca, a od roku 2003 adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii uzyskała w roku 1998. (Instytut Archeologii i Etnologii PAN , promotor: prof. dr hab. Andrzej Abramowicz). Tytuł doktora habilitowanego w zakresie etnologii uzyskała w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie w roku 2013. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego; International Council of Museums (Polski Komitet narodowy ICOM) oraz Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.

Zainteresowania: