dr Anna Natalia Kmieć

Kategoria: Pracownicy Opublikowano: wtorek, 01, styczeń 2019 KEiAK

Kontakt

Anna Natalia Kmiec

Obszary zainteresowań naukowych:

Przebieg kariery naukowej

Badania i projekty naukowo-badawcze

Zajęcia dydaktyczne

Organizacje i rady naukowe/pełnione funkcje

Wyróżnienia, nagrody, stypendia

Wystąpienia, wykłady, konferencje, panele, seminaria

Publikacje (5 wybranych)

Inne