Badania naukowe

Kategoria: Katedra Opublikowano: sobota, 07, luty 2015 KEiAK


Badania naukowe prowadzone w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK koncentrują się głównie wokół problematyki antropologii Azji (zwłaszcza Japonii, Indonezji, Indii, Azji poradzieckiej), badań procesów tożsamościowych zachodzących na terenach Europy oraz na obszarach pokolonialnych, antropologii historycznej, muzeologii, religioznawstwa, studiów nad współczesną kulturą popularną oraz metodologią badań etnologicznych.

Aktualnie realizowane są między innymi następujące tematy badawcze: