Current Himalayan Research: Challenges, Problems or Failures

Kategoria: Konferencje Opublikowano: piątek, 01, kwiecień 2016 KEiAK

Himalayan Challenges by Rafał BeszterdaFrom 27th to 30th of April 2016 will be held 3rd international conference devoted to contemporary Himalayan studies. This time is titled:

Current Himalayan Research:

Challenges, Problems or Failures

 

Almost traditional meetings in Bedlewo near Poznan gather researchers from various disciplines, who are united by the common area of professional interest. There are linguists, art historians, architects, restorers, ethnologists, folklorists, museologists and musicologists, who take part in them. In this very year researchers from Germany, Hungary, Austria, Great Britain, Ireland, India and Poland will be present.   

The main topic of current meeting is related to widely understood problems connected with fieldwork undertaken in this hazardous, high altitude area: cases related to logistics; fieldwork practices; acquisition of sources and their verification; cooperation with governmental, non-profit, and grass-root organisations at the central, state and local level; coordination of the local organisations’ activities; issues of language diversity and related problems.

Date: 27th-30th of April 2016
Organisers: Department of Ethnology and Cultural Anthropology Nicoulaus Corpenicus University Toruń together with Commission for Eastern Research of Committee of Ethnological Sciences, Polish Academy of Sciences.  
Place: Będlewo near Poznań (Conference Centre IM PAS)
Secretary: Rafał Beszterda

Himalayan Challenges by Rafał beszterdaW dniach od 27 do 30 kwietnia 2016 roku odbędzie się trzecia międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce aktualnych badań himalajskich. Tym razem nosi ona tytuł::

Current Himalayan Research:

Challenges, Problems or Failures

 

Tradycyjnie już spotkania w podpoznańskim Będlewie gromadzą naukowców z rozmaitych dziedzin, których jednoczy obszar ich działań. Biorą w nich udział lingwiści, historycy sztuki, architekci, konserwatorzy zabytków, etnolodzy, folkloryści, muzealnicy, muzykolodzy. W tym roku obecni będą badacze z Niemiec, Węgier, Austrii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Indii i Polski.   

Tematyka tegorocznego spotkania odnosi się do szeroko pojętych problemów z prowadzeniem działań naukowych na tym trudnym wysokogórskim terytorium: kwestii związanych z logistyką, praktyką badawczą, pozyskiwaniem źródeł i ich weryfikacją, współpracą z przedstawicielami organizacji rządowych i pozarządowych na szczeblu centralnym, stanowym i lokalnym, koordynacją działań stowarzyszeń miejscowych, zagadnień zróżnicowania językowego i pokrewnych.

Data: 27-30.04.2016
Organizatorzy: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK oraz Komisja do Badania Wschodu Komitetu Nauk Etnologicznych PAN.  
Miejsce: Będlewo k/Poznania (Ośrodek Konferencyjny IM PAN))
Sekretarz: Rafał Beszterda

 

 

 

 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: etnowww@umk.pl. Opiekun serwisu: Rafał Kleśta-Nawrocki.