• Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!
 • Studiuj w wyjątkowym mieście Toruniu, studiuj na UMK, studiuj w naszej Katedrze!
 • Zobacz co robią studenci KEiAK UMK! Zobacz jak możesz rozwijać swoje zainteresowania!
 • Zobacz jak różnorodna jest nasza aktywność, jak długą i interesującą mamy historię.
 • Zobacz kto prowadzi zajęcia na studiach w KEiAK UMK.
 • Zobacz co czeka Cię po studiach, zobacz co robią nasi absolwenci.
 • Zobacz nasze zdjęcia, wybierz się z nami w antropologiczną podróż.
 • 18th Conference of the International Association for Ladakh Studies (IALS) Bedlewo.
 • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!

dr Joanna Książek

Kategoria: Pracownicy Opublikowano: piątek, 14, październik 2016 KEiAK


KontaktJoanna Książek

 • tel.: 56 611 23 06
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dyżury: poniedziałek 12.00-13.00; środa 10.30-11.30; pok. C.2.40.
  .

Obszary zainteresowań naukowych:

 • kwestie tożsamościowe obszarów szeroko rozumianego pogranicza, a także migrantów, reemigrantów i repatriantów w Europie; procesy kulturowe w obliczu transformacji ustrojowych byłych republik radzieckich; rola etnologa w programach pomocowych organizacji pozarządowych i rządowych; płeć w kulturach

Przebieg kariery naukowej

 • dr nauk humanistycznych w zakresie historii 
  rozprawa doktorska: Repatrianci z Kazachstanu przybywający do Polski po 1989 roku – problemy tożsamościowe, Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu, 2015; promotor: dr hab. Prof. UMK Wojciech Olszewski, recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Golon, dr hab. prof. US Bogdan Matławski 
 • mgr etnologii 
  praca magisterska: Wybrane społeczeństwa Azji Środkowej wczoraj i dziś – analiza w kontekście procesu tworzenia państw narodowych w okresie transformacji ustrojowej byłych republik radzieckich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2005, promotor: prof. dr hab. Iwona Kabzińska-Stawarz
 • mgr filozofii 
  praca magisterska: Uczestnictwo i dystans – antropologia filozoficzna człowieka i twórcy, czyli relacje pomiędzy etyką a estetyką Michaiła Bachtina z perspektywy filozofii współczesnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2000, promotor: prof. dr hab. Lech Witkowski

Badania i projekty naukowo-badawcze

 • Projekt badawczy NCN „Ruchome modernizacje. Wpływ autostrady A2 na lokalne krajobrazy kulturowe”, V - VI 2015, udział jako podwykonawca, zlecone przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Projekt badawczy w ramach grantu promotorskiego UMK „Trzecia fala repatriantów ze Wschodu w Polsce – problemy tożsamościowe”, w latach 2011 i 2012 jako główny wykonawca
 • Projekt badawczy, edukacyjny i monitorujący pracę NGO „Impact Monitoring”: przy organizacji Save the Children UK w Kirgistanie w 2003 i 2004 roku. W ramach praktyk studenckich Eberhard-Karl Universität w Tybindze

Zajęcia dydaktyczne

 • Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej (ćwiczenia), KEiAK UMK
 • Etnologia Polski, KEiAK UMK
 • Sztuka ludowa i nieprofesjonalna, KEiAK UMK
 • Etnologia Europy, KEiAK UMK 
 • Historia filozofii, KEiAK UMK

Wyróżnienia, nagrody, stypendia

 • Stypendium badawcze GFPS (Gemeinschaft für Förderung Polnischer Studierenden in Deutschland) w Getyndze, Georg-August Universität, temat projektu badawczego – „Kultury w obliczu języka” w 2002 r.

Wystąpienia, wykłady, konferencje, panele, seminaria

 • Z ojczyzny do obczyzny. Doświadczenia uchodźstwa polskiego, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu wraz z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym Oddział Toruń, Toruń 20-22.06.2016, referat: Z Polski do Kazachstanu, z Kazachstanu do Polski - o mechanizmach przyjmowania obcych i mniej obcych w kontekście deportacji i repatriacji.
 • Słowiańskie wyspy kulturowe i językowe, Instytut Filologii Słowiańskiej UMK w Toruniu, Toruń 15-16.09.2011, referat: Polskie wyspy kulturowe z perspektywy współczesnych repatriantów ze Wschodu.
 • Krajobraz kulturowy wolnej Polski. Idee, zjawiska, dyskurs po 1989 roku, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu, Toruń 27.05.2011, referat: Powroty do wolnej Polski – trzecia fala repatriantów ze Wschodu.
 • Komunizm na peryferiach – rubieże ideologii i rzeczywistości społecznej, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Spała 25-27.03.2011, referat: Struktura i idea kołchozu a wspólnoty lokalne tradycyjnych społeczeństw Azji Środkowej.
 • Kulturowe problemy współczesnego świata, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu, Toruń 11-12.12.2009, referat: Prawda i fikcja u podstaw „nowych” tożsamości narodowych postradzieckich republik Azji Środkowej.

Publikacje (5 wybranych)

 • Joanna Książek, Repatriacja w okresie transformacji na tle przesiedleń powojennych, w zbiorze studiów „Krajobraz kulturowy wolnej Polski”, z serii „Toruńskie Studia Antropologiczne”, Tom 2., pod red. Dominiki Czarneckiej i Joanny Książek, Wyd. UMK, Toruń 2013, ISBN: 978-83-231-3000-0, s. 155-182.
 • Joanna Książek, Z wyspy na wyspę. Sytuacja młodych repatriantów z Kazachstanu pod kątem identyfikacji zbiorowej na przykładzie absolwentów polskich uczelni, w tomie „Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe” pod red. Ewy Nowickiej i Michała Głuszkowskiego, Wyd. Eikon Studio, Toruń 2013, ISBN: 9788393086320, s. 101-118.
 • Joanna Książek,Struktura i idea kołchozu a wspólnoty lokalne tradycyjnych społeczeństw Azji Środkowej, „Zeszyty Wiejskie”, zesz. XVII, Łódź 2012, ISSN: 1506-6541, s. 183-194.
 • Joanna Książek, Od tradycji do kreacji – wymiary i losy tożsamości centralnoazjatyckich, „Sprawy Narodowościowe Seria Nowa” 2011, zeszyt 39, ISSN: 1230-1698, s. 83-103.
 • Joanna Książek, Problemy integracyjne niemieckich przesiedleńców z Rosji w Niemczech, Etnografia Polska, t. XLVIII: 2004, z.1-2, ISSN 0071-1861, s. 197-219.

 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: etnowww@umk.pl. Opiekun serwisu: Rafał Kleśta-Nawrocki.