dr Joanna Książek

Kategoria: Pracownicy Opublikowano: piątek, 14, październik 2016 KEiAK


KontaktJoanna Książek

Obszary zainteresowań naukowych:

Przebieg kariery naukowej

Badania i projekty naukowo-badawcze

Zajęcia dydaktyczne

Wyróżnienia, nagrody, stypendia

Wystąpienia, wykłady, konferencje, panele, seminaria