Pracownia Studiów Azjatyckich

Kategoria: Katedra Opublikowano: środa, 02, listopad 2016 KEiAK

Laboratory of Asian Studies
Pracownia Studiów Azjatyckich (Laboratory of Asian Studies)


Zadaniem Pracowni jest prowadzenie i koordynowanie działalności w zakresie studiów kulturowych Azji, pozyskiwanie dodatkowych funduszy na działania badawcze, edukacyjne i promocyjne oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie.

Zespół
pracownicy: 
dr Rafał Beszterda (kierownik) 
dr Joanna Książek
stali współpracownicy: 
dr hab. prof. UMK Wojciech Olszewski 
dr Maria Wrońska-Friend  (James Cook University, Cairns,  Australia)
mgr Renata Lesner-Szwarc (Stowarzyszenie Polsko-Indonezyjskie „Sahabat”)

Od 2016 roku w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK działa Pracownia Studiów Azjatyckich, podległa organizacyjnie kierownictwu Katedry. Pracownicy Katedry od wielu lat rozwijają swe zainteresowania kulturami Azji, a w szczególności Indii, Indonezji i Syberii. Na podstawie umowy z Ambasadą Republiki Indonezji w Polsce kontynuujemy lektorat języka indonezyjskiego (Bahasa Indonesia), którego nauka jest obowiązkowa dla studentów kierunku etnologia-antropologia kulturowa.

Zapraszamy do współpracy instytucje i naukowców specjalizujących się w badaniach azjatyckich. Zależy nam na stworzeniu nowych zespołów badawczych i podejmowaniu wspólnych zadań naukowych.

ZARZĄDZENIE Nr 164 w sprawie utworzenia Pracowni Studiów Azjatyckich