• Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!
 • Studiuj w wyjątkowym mieście Toruniu, studiuj na UMK, studiuj w naszej Katedrze!
 • Zobacz co robią studenci KEiAK UMK! Zobacz jak możesz rozwijać swoje zainteresowania!
 • Zobacz jak różnorodna jest nasza aktywność, jak długą i interesującą mamy historię.
 • Zobacz kto prowadzi zajęcia na studiach w KEiAK UMK.
 • Zobacz co czeka Cię po studiach, zobacz co robią nasi absolwenci.
 • Zobacz nasze zdjęcia, wybierz się z nami w antropologiczną podróż.
 • 18th Conference of the International Association for Ladakh Studies (IALS) Bedlewo.
 • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!

dr Rafał Kleśta-Nawrocki

Kategoria: Pracownicy Opublikowano: czwartek, 05, luty 2015 KEiAK


Kontakt:Rafał Kleśta-Nawrocki

 • tel.: 56 611 23 01
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dyżury: wtorek 15:00-16:00, środa 12:00-13:00; pok. C.2.39.
 •    

Obszary zainteresowań naukowych:

 • antropologia polityki, antropologia wiedzy, teoria kultury, współczesna teoria i metodologia antropologii, antropologia kultury współczesnej, media i kultura popularna, antropologia historii, antropologia jedzenia

 Przebieg kariery naukowej

 • dr nauk humanistycznych w zakresie etnologii
  rozprawa doktorska: Demokratyzacja kultury współczesnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012, promotor prof. dr hab. Michał Buchowski, recenzenci: dr hab. Anna Malewska-Szałygin, prof. UW oraz dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM
 • mgr etnologii
  praca magisterska: Równość i podobieństwo w kulturze współczesnej demokracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2004, promotor: prof. UMK, dr hab. Artur Dobosz, prof. UMK.
 • mgr politologii, specjalność dziennikarska
  praca magisterska: Z problematyki racjonalności w polityce. Między racjonalnością a mitem, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2002,  dr hab. Zbigniew Blok, prof. UAM.

Badania i projekty naukowo-badawcze

 • Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym, 2016-2017, (Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, nr 2/SP/POWER/3.1/2015), członek Zespołu Projektowego, wykonawca.
 • Związki kultur pamięci w dawnych Prusach Wschodnich po 1945 r. Analiza porównawcza na przykładzie Olsztyna i Kłajpedy, 2013-2014 (MNiSW, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nr 12H 11 0005 80, kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Narojczyk), wykonawca, współautor książki.
 • Perypetie na peryferiach, 2014 r., Elbląg, Pasłęk, Tolkmicko (MKiDN, Edukacja – Edukacja kulturalna, nr 45160/13, koordynator projektu: Helena Wojciechowska), instruktor, ekspert.
 • Demokratyzacja kultury współczesnej, 2005-2011, (IEiAK UAM), projekt rozprawy doktorskiej, badania własne.
 • Style życia w PRL. Antropologia i historia w Polsce, 2008-2011 (MNiSW, nr 1129/B/H03/2008/34, kierownik prof. dr hab. Czesław Robotycki), uczestnik seminariów, odczyt.
 • Góralskie jadło, czerwiec/lipiec 2008 r., Podhale (KE UMK), badania terenowe wraz ze studentami.

  Aktualnie realizowane tematy badawcze:
 • Lokalne jedzenie – globalne polityki
 • Przeszłość w teraźniejszości. Współczesne i popkulturowe odtworzenia historii

Zajęcia dydaktyczne

 • Teoria kultury, KEiAK UMK
 • Zawodowe warsztaty antropologiczne – fotografia i film, KEiAK UMK
 • Zawodowe warsztaty antropologiczne – animacja kultury, KEiAK UMK
 • Komunikacja międzykulturowa, KEiAK UMK 
 • Wstęp do etnologii/antropologii kulturowej, KEiAK UMK
 • Wybrane sposoby interpretacji kultur, KEiAK UMK
 • Wykład monograficzny (Antropologia demokracji), KEiAK UMK
 • Wstęp do etnologii i teoria kultury, Studia podyplomowe w zakresie etnologii
 • Wiedza o kulturze i literaturze, IFS UMK, KB UMK
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie, KB UMK
 • Antropologia turystyki i podróży, KB UMK
 • Współprowadzenie obozów szkoleniowo-badawczych dla studentów etnologii UMK

Organizacje i rady naukowe/pełnione funkcje

 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, członek, od 2006 r.; Zastępca Członka Zarządu PTL/Oddział w Toruniu, od 2012 r.
 • Zespół Antropologii Historii przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, członek, od 2012 r.
 • Centrum Badań Antropologii Historii (Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego), członek, od 2012 r.
 • Forum Humanistyczne, współzałożyciel i członek, od 2005 r.
 • Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), członek, od 2014 r.
 • Koło Naukowe Studentów Etnologii UMK, współzałożyciel i członek, w latach 2000-2004; opiekun, w latach 2004-2008.
 • Kultury Popularne Świata, sekretarz serii wydawniczej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, od 2013 r.
 • Chronos/Anthropos, członek Rady Naukowej serii wydawniczej Centrum Badań Antropologii Historii, od 2012 r.
 •  „Rocznik Antropologii Historii”, członek komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego, od 2011 r.
 • „Sprawy Narodowościowe”, członek zespołu recenzentów, od 2015 r.
 • Wydziałowy Zespół ds. Promocji, WNH UMK, członek, od 2016 r.
 • Zespól ds. Promocji i Nowych Kierunków Kształcenia WNH UMK, członek, w latach 2015-2016.

Wyróżnienia, nagrody, stypendia

 • Wyróżnienie obrony rozprawy doktorskiej, 2012 r.
 • Stypendium doktoranckie, w latach 2004-2008
 • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za szczególne osiągnięcia w nauce, za rok 2002/2003 i 2003/2004
 • Nagroda Wyróżniającego się Studenta Wydziału Nauk Historycznych UMK, za rok 2002/2003 
 • Primus Inter Pares Konkurs Na Najlepszego Studenta, 7. miejsce w finale regionalnym, 2003 r.
   

Wystąpienia, wykłady, konferencje, panele, seminaria

 • Jaka refleksja o kulturze jest dzisiaj potrzebna Europie? Wyzwania, dylematy, perspektywy, 92. Walne Zgromadzenie Delegatów PTL, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 21-25.09.2016, referat: Slow vs. fast – jakiej prędkości potrzebuje Europa?
 • Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna, V Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 3-4.12.2015, referat: Panarchiwizacja. Od lokalności do uniwersalności.
 • Południowe Kociewie: tożsamość - edukacja - świadomość regionalna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Izba Regionalna Ziemi Świeckiej, Świecie 20.11.2015, referat: Regionalizm – polityki tożsamości i dziedzictwa.
 • Zobaczyć Innego – pokaz filmów i dyskusja w ramach projektu Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Bergen i Nordic Anthropological Film Association (NAFA), Toruń 22.10.2015, udział w dyskusji w roli zaproszonego specjalisty.
 • Odmienność w kulturze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 28-29.09.2015, referat: Antropologiczna aporia odmienności.
 • Na szlaku. Muzea a turystyka, II Wiosenne Seminarium Muzeologiczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów, Pieniężno 18-19.06.2015, referat: Lokalne jedzenie w muzealno-turystycznych strategiach.
 • Związki kultur pamięci w dawnych Prusach Wschodnich po 1945 r., Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM i Instytut Historii Litwy w Wilnie, Olsztyn 12-13.11.2014, referat: Prywatne pamięci mieszkańców Olsztyna.
 • Społeczno-kulturowe konteksty praktyk jedzeniowych, seminarium naukowe Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 13.02.2014, referat: Jedzenie między lokalnością a polityką. Przykłady z Doliny Dolnej Wisły.
 • I Kongres Antropologiczny, Polski Instytut Antropologii, Warszawa 23-25.10.2013, referat: Dziedzictwo do zjedzenia.
 • Nowe drogi antropologii współczesności, Uniwersytet Gdański, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 12-13.12.2012, referat: Współczesność już była, historia jeszcze nie - antropologia i historia w badaniach współczesności, wraz z Wojciech Piasek.
 • Humanistyka i polityka. Czy wszystko jest polityczne?, Forum Humanistyczne, Uniwersytet Jagieloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Pluski 18-19.10.2012, referat: Słowo wstępne, wraz z Marcin Brocki.
 • Aktuálne otázky etnológie, kulturológie a turizmu II (Aktualne pytania etnologii, kulturoznawstwa i turyzmu II), Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 23.05.2012, referat: Festival of Taste in Gruczno. Between locality and culinary tourism (Festiwal Smaku w Grucznie. Między lokalnością a turystyką kulinarną).
 • Works, artists, audiences. Art in contemporary cultural systems (Dzieła, twórcy, odbiorcy. Sztuka we współczesnych systemach kulturowych), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 24-25.03.2011, referat: Democratic art space (Demokratyczna przestrzeń sztuki).
 • Aktuálne otázky etnológie, kulturológie a turizmu (Aktualne pytania etnologii, kulturoznawstwa i turyzmu), Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 18.05.2010, referat: Transformation in a Polish style. From mass levy to complaint (Transformacja po polsku. Od pospolitego ruszenia do narzekania).
 • Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 04-05.03.2010, referat: Slam, czyli zagłosuj na poetę.
 • Kultura od kuchni, Spotkania Antropologiczne – Interdyscyplinarne Dyskusje, Polski Instytut Antropologii, Toruń 07.11.2009, referat: Antropologia od kuchni.
 • Badania społeczności lokalnych – różne perspektywy, Spotkania Antropologiczne – Interdyscyplinarne Dyskusje, Polski Instytut Antropologii, Toruń 14.03.2009, referat: Badania społeczności lokalnych: perspektywa perspektywy.
 • Antropologizowanie humanistyki (Zjawisko – proces – perspektywy), Forum Humanistyczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Olsztyn – Pluski 17-18.10.2008, referat: Instytucjonalny aspekt antropologizacji humanistyki w Polsce.
 • Postmodernizm – moda czy odrębny typ kultury?, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 09.05.2008, referat: Filozofia postmodernizmu jako fundament ideowy procesów demokratyzacji.
 • Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce, Collegium Civitas, Warszawa 24.11.2007, referat: Mityczno-rytualny aspekt demokracji.
 • Edukacja demokratyczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Łódź 10-11.11.2007, referat: Demokratyczna edukacja – demokratyczna kultura?
 • Państwo a edukacja, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 06-07.11.2007, referat: Edukacja ku demokracji.
 • Konfrontacja i dialog w tekstach kultury polskiej, Akademia Podlaska, Siedlce 28-29.05.2007, referat: Konfrontacyjne użycie „demokracji” we współczesnym dyskursie publicznym w Polsce po roku 1989.
 • Oblicza muzealnictwa. Jesienne warsztaty antropologiczne, Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bytów 09-10.11.2006, referat: Muzeum Powstania Warszawskiego – muzeum pamięci IV RP.
 • Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, Forum Humanistyczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Olsztyn – Pluski 19-20.10.2006, referat: Zaangażowanie w naukę.
 • Plemię, państwo, demokracja, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 17-18.11.2005, referat: Demokratyczny resentyment.
 • Granice dyscyplin-arne w humanistyce, Forum Humanistyczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Olsztyn – Pluski 01-02.12.2005, referat: Przeciw dyscyplinie; żadnych granic.
 • Śmierć. Obrazy, Ikony, Metafory, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 30.05-01.06.2005, referat: Śmierć z wyboru.
 • Kultura ludowa współczesności. Naśladownictwo, niesymetria, przyspieszenie, Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Ożarów – Załęcze Wielkie 20-22.05.2005, referat: Strój ludowy.
 • Atena i Arachne, która z nich piękniej tkaninę wyszywa, Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, Ożarów – Załęcze Wielkie 07-09.05.2004, referat: Demokratyczna historia.
 • Ciało w przestrzeni kulturowej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 27-28.11.2003, referat: Demokracja w ciele.
 • Kultura i media, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 14-15.04.2003, referat: Inne media – inne racjonalności – inne kultury.
 • Moralność a polityka, Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 2001, referat: Wybory – rytuał współczesnej liberalnej demokracji.

Inne

 • „Ryms. Kwartalnik o książkach dla dzieci i młodzieży”, współpracownik, autor cyklu felietonów: Dzieci kontra dorośli, dziewczyny kontra chłopcy; m.in.: Agencja detektywistyczna (2012, nr 18, s. 8-9), Polityka prorodzinna (2011/2012, nr 16, s. 17-18), Dwója, pała, piątka i szóstka (2011, nr 15, s. 7-8), Wolności i zakazy (2011, nr 14, s. 7-9).
 • Festiwal Smaku w Grucznie, współorganizacja, prace logistyczne, obsługa fotograficzna, w latach 2011-2016.
 • Podmoście, opiekun, animator kultury i mieszkaniec bazy edukacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, w latach 2013-2016.
 • Slow Food, członek, od 2013 r., aktywny działacz lokalnego Slow Food Convivium Gruczno w latach 2013-2016, od 2017 w Slow Food Convivium Kujawsko-Pomorskie.

 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: etnowww@umk.pl. Opiekun serwisu: Rafał Kleśta-Nawrocki.