dr Rafał Kleśta-Nawrocki

Kategoria: Pracownicy Opublikowano: czwartek, 05, luty 2015 KEiAK


Kontakt:Rafał Kleśta-Nawrocki

Obszary zainteresowań naukowych:

 Przebieg kariery naukowej

Badania i projekty naukowo-badawcze

Zajęcia dydaktyczne

Organizacje i rady naukowe/pełnione funkcje

Wyróżnienia, nagrody, stypendia

Wystąpienia, wykłady, konferencje, panele, seminaria

Inne