Redakcja prac pisemnych

Kategoria: Strefa studenta Opublikowano: poniedziałek, 15, luty 2016 KEiAK

Czasem student musi coś napisać... Bibliografia, przypisy, edycja tekstu sprawiają zazwyczaj liczne problemy w trakcie tworzenia prac pisemnych. Dlatego właśnie przyjmujemy pewne wspólne, spójne i podstawowe zasady do stosowania w pisemnych pracach ćwiczeniowych, seminaryjnych i zaliczeniowych, obowiązujące w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK.

bibliografia i przypisy