mgr Renata Lesner-Szwarc

Kategoria: Pracownicy Opublikowano: czwartek, 05, luty 2015 KEiAK


Renata Lesner-SzwarcKontakt:

Biogram:

Ukończyła kierunek etnologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie obroniła pracę licencjacką pt. „Sztuka w ujęciu psychoanalizy Freuda” (pod kierunkiem dra Andrzeja P.Kowalskiego), następnie pracę magisterską „Tari Jawa-przekaz utrwalony” (pod kierunkiem prof. Anny Czekanowskiej). W roku akademickim 2001/2002 otrzymała stypendium Ministerstwa Edukacji i Kultury Republiki Indonezji (program Darmasiswa), w ramach którego studiowała w Sekolah Tinggi Seni Indonesia (kierunek: taniec i muzyka tradycyjna wyspy Jawy) oraz w Universitas Sebelas Maret w Surakarcie (kierunek: bahasa Indonesia). W roku akademickim 2003/2004 studiowała na Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu MOST. W 2005 roku otrzymała grant badawczy od Ambasadora Republiki Indonezji pana Ibnu Sanyoto (badania terenowe na wyspie Jawie). Stypendystka Urzędu Miasta Pucka oraz Marszałka woj.pomorskiego. W roku akademickim 2003/2004 uzyskała tytuł najlepszej studentki Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu, zaś w 2005 roku otrzymała nagrodę dla najlepszej absolwentki Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu.

Realizowała kilka projektów badawczych, między innymi: w 2006 roku – „Rhytmical Re-creation of the Cosmic Order in Java Culture”, zaś w 2008 roku – „Folklor a tożsamość etniczna i państwowa Indonezyjczyków”. We wrześniu tego samego roku odbyła staż naukowy w KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies w Lejdzie w Holandii. Od 2001 roku przeprowadziła badania terenowe min. na Kaszubach, Podlasiu, Białorusi, w Indonezji i Singapurze.

W roku akademickim 2009/2010 otrzymała stypendium Ministerstwa Edukacji i Kultury Republiki Indonezji w Universitas Pendidikan Genesha, Singaraja. W 2009 roku ukończyła Podyplomowe Studium Teorii Tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina; obroniła pracę dyplomową pt. „Kultura tańca na indonezyjskiej wyspie Bali” (pod kierunkiem prof. Roderyka Langego oraz dra Tomasza Nowaka). W 2010 roku ukończyła w Instytucie Choreologii w Poznaniu szkolenie (program: analiza ruchu, zapis graficzny metodą Labana, rekonstrukcja tańców) w zakresie stopnia podstawowego i zaawansowanego, a  2011 roku - Letnią Szkołę Studiów Inonezjanistycznych na Uniwersytecie Indonezja w Dżakarcie, zaś w 2014 roku - Podyplomowe Studia Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Od 2006 roku pracuje jako asystentka w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym samym roku została członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od 2012 roku pełni funkcję sekretarza w PTL/OT). Od 2008 roku jest członkiem Polskiego Forum Choreologicznego. Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Polsko-Indonezyjskiego "Sahabat", w którym pełni funkcję wiceprezesa oraz prezesa oddziału z siedzibą w Toruniu.

Lubi: poznawać ludzi, nowe wyzwania, podróże dalekie i bliskie, taniec wszelaki (jest fanką joged’u:-), jazdę na rowerze (nie tylko po Toruniu), cap cay i tempe w każdej postaci.

Zainteresowania: