Studia podyplomowe

Kategoria: Studia Opublikowano: wtorek, 01, październik 2019


studia_podyplomowe_etnologia

Wielokulturowy i wieloetniczny świat to fascynująca mozaika, którą można zrozumieć. Od lat z powodzeniem robi to etnologia - antropologia kulturowa – nauka, która za cel obrała sobie badanie kulturowej różnorodności. Absolwenci podyplomowego studium z etnologii, zapoznając się z etnologicznym widzeniem świata, zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, dzięki którym nie tylko nic, co ludzkie, nie będzie im obce, ale wszystko, co obce, stanie się im bliższe i bardziej zrozumiałe. Ukończenie studium podnosi kompetencje osób zaangażowanych w pracę muzealną i w prowadzenie ogólnie pojętej działalności kulturalnej. Pomaga również tym, którzy chcieliby taką pracę wykonywać.

Studia podyplomowe w zakresie etnologii:

I. Informacje ogólne

Absolwent uzyskuje podstawowe wiadomości z zakresu etnologii i antropologii kulturowej. Zyskuje wiedzę z zakresu teorii kultury, tradycyjnych kultur Polski, Europy i krajów pozaeuropejskich, współczesnych stosunków etnicznych, mniejszości etnicznych, narodowych itd. Uzyskuje także podstawową wiedzę z zakresu sposobów wykorzystania zdobytych wiadomości w dydaktyce szkolnej, animacji kultury i muzealnictwie oraz poznaje metody i techniki badawcze etnologii.


II. Rekrutacja

Studia adresowane są do ludzi z pasją, dla których etnologia stanowi obiekt specjalnych, pozazawodowych zainteresowań, albo którym wiedza z zakresu etnologii może być przydatna w codziennej pracy: animatorów kultury, muzealników, nauczycieli, pracowników instytucji państwowych, samorządowych, zajmujących się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego.

III. Kontakt

Dziekanat czynny dla kandydatów i studentów: poniedziałek 8:00-13:00, wtorek nieczynny, środa 8:00-13:00, czwartek 9:30-14:30, piątek 8:00-13:00.