• Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!
 • Studiuj w wyjątkowym mieście Toruniu, studiuj na UMK, studiuj w naszej Katedrze!
 • Zobacz co robią studenci KEiAK UMK! Zobacz jak możesz rozwijać swoje zainteresowania!
 • Zobacz jak różnorodna jest nasza aktywność, jak długą i interesującą mamy historię.
 • Zobacz kto prowadzi zajęcia na studiach w KEiAK UMK.
 • Zobacz co czeka Cię po studiach, zobacz co robią nasi absolwenci.
 • Zobacz nasze zdjęcia, wybierz się z nami w antropologiczną podróż.
 • 18th Conference of the International Association for Ladakh Studies (IALS) Bedlewo.
 • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!

dr Tomasz Kalniuk

Kategoria: Pracownicy Opublikowano: czwartek, 05, luty 2015 KEiAK


Kontakt

 • tel.: 56 611 23 06
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dyżury: środa 15:15-16:45; pok C.2.40.


Obszary zainteresowań naukowych:

 • etnologia Polski i Europy, historia i filozofia kultury,
  relacja kultura-religia-tożsamość, zjawiska społecznego i kulturowego wykluczenia

Przebieg kariery naukowej

 • dr nauk humanistycznych w zakresie nauk historycznych, specjalność: etnologia 
  rozprawa doktorska: Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej XIX i początku XX wieku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, promotor: dr hab. Violetta Wróblewska, recenzenci: prof. dr hab. Iwona Kabzińska, dr hab. Wojciech Olszewski, prof. UMK 
 • mgr etnologii 
  praca magisterska: Prawda o samotnym i milczącym człowieku W świetle doświadczenia chrześcijańskiego życia religijnego i wybranych propozycji badawczych antropologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, promotor: prof. dr hab. Iwona Kabzińska-Stawarz

Badania i projekty naukowo-badawcze

 • Słownik polskiej bajki ludowej, 2015-2018 (MNISW, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - Moduł Tradycja 1a i 1b, nr  rej. 1bH 15 0184 83, kierownik dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK), wykonawca, kwerenda, autor haseł.
 • Zmityzowane wersje (nie-)etnicznych obcych w przedstawieniach wizualnych XX i XXI wieku. Analiza prasy i druków ulotnych, 2013-2016 (MNiSW, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nr 0139/NPRH2/H12/81/2012, kierownik: dr hab. Dagnosław Demski, prof. UMK), wykonawca, kwerenda, autor artykułu. 
 • Geneza i rozwój nowych miejsc kultu religijnego we współczesnej Polsce na przykładzie wsi Stryszawa (pow. suski, woj. małopolskie), czerwiec - listopad 2014 r. (KEiAK UMK, grant  dla młodych naukowców nr 2026 NH), kierownik projektu.

  Aktualnie realizowane tematy badawcze:
 • Sacrosfera kultury ludowej
 • Tożsamość regionalna
 • Mityzacja rzeczywistości
 • Prasowe wizerunki obcych

Zajęcia dydaktyczne

 • Folklor słowny (konwersatorium), KEiAK UMK 
 • Etnologia Polski (ćwiczenia), KEiAK UMK 
 • Etnologia Europy (wykład i ćwiczenia), KEiAK UMK 
 • Antropologia wybranych obszarów kulturowych Europy (konwersatorium), KEiAK UMK 
 • Wybrane sposoby interpretacji kultur (konwersatorium), KEiAK UMK 
 • Ludowi outsiderzy (wykład monograficzny), KEiAK UMK
 • Laboratorium etnologiczne, KEiAK UMK
 • Kultura popularna, cyberkultura (wykład i ćwiczenia), KEiAK UMK
 • Religia – świeckość – tożsamość (wykład monograficzny), KEiAK UMK
 • Etnografia regionu kujawsko-pomorskiego (konwersatorium i ćwiczenia), IHiA UMK
 • Etnologia krajów Bałtyku (konwersatiorium), IHiA UMK
 • Etnologia historyczna Europy (wykład), Studia podyplomowe w zakresie etnologii
   

Organizacje i rady naukowe/pełnione funkcje

 • Studia podyplomowe w zakresie etnologii, kierownik od 2016 r.
 • Pracownia studiów lokalnych i regionalnych przy KEiAK UMK,  członek od 2017 r.
 • Pracownia badań kultury i literatury dziecięco-młodzieżowej przy Wydziale Filologicznym UMK, członek od 2017 r.
 • Wydziałowa Komisji Oceniająca WNH UMK, członek od 2014 r.
 • Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia KEiAK UMK, członek od 2017 r.
 • Stały Dyżur UMK, członek od 2016 r.
 • Rada Wydziału Nauk Historycznych UMK, protokolant posiedzeń w roku akademicki 2012-2013

Wyróżnienia, nagrody, stypendia

 • Pobyt z wykładami gościnnymi na University College Cork (21-25.09.2015), w ramach projektu Erasmus + 2014-2015.
 • Pobyt z wykładami gościnnymi na Uniwersytecie Karola (24-30.09.2013), w ramach projektu Erasmus dla pracowników 2012-2013.

Wystąpienia, wykłady, konferencje, panele, seminaria

 • Folklor i inspiracje ludowe w literaturze w badaniach współczesnych. Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej UMK, Instytut Języka, Literatury i Historii. Centrum Naukowe Komi Rosyjskiej Akademii. Nauk. Pracownia Folkloru, Toruń, 29.05.2018, referat: Detekcja sacrum - wokół współczesnego kultu św. Andrzeja Boboli we wsi Strachocina.
 • Swój – Obcy – Wróg w labiryntach kultur. Zakład Metod Badawczych i Ewaluacji w Katedrze Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych Instytutu Socjologii UKSW, Warszawa 28.05. 2018, referat: Stereotyp Żyda w międzywojennym Toruniu i okolicy.
 • Człowiek – mężczyzna i kobieta. V Teologiczno – Etnologiczna Konferencja Akademicka (TEKA), Wydział Teologiczny UMK, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, Toruń 25.11.2017, referat: Pierwsi ludzie w narracji folklorystycznej.
 • Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze, Katedra Filologii Angielskiej, Katedra Filologii Germańskiej Wydziału Humanistycznego UWM, Olsztyn 18-20.10.2017, referat: Osoba i kult świętego Andrzeja Boboli w lokalnym środowisku Strachociny.
 • Przestworza w kulturze współczesnej, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW w Bydgoszczy, Bydgoszcz 24-25.05.2017, referat: Przestworza, niebiosa, powietrze... Arena duchowej walki w tradycji judeochrześcijańskiej.
 • Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych, Katedra Archiwistyki i NPH Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie, Kraków 01.12.2016, referat: Prasa w procesie poznania kultury.
 • Człowiek – mądrość i głupotaIV Teologiczno – Etnologiczna Konferencja Akademicka (TEKA), Wydział Teologiczny UMK, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, Toruń 24.11.2016, referat: Ruch pustelniczy wczesnego chrześcijaństwa. Nie-ludzka mądrość, głupota czy zbiorowe szaleństwo?
 • Z ojczyzny do obczyzny. Doświadczenia uchodźstwa polskiego, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział Toruń, Toruń 20-22.06.2016, referat: Z nieludzkiej ziemi do nowego domu. Wspomnienia dzieci polskich z osiedla Balachadi w Indiach.
 • Współczesny i dawny obraz dziecka w literaturze, języku, kulturze, sztuce, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Pobierowo 01-03.06.2016, referat: „Dziecięctwo duchowe" w życiu Teresy Martin i Kunegundy Siwiec
 • Obcy w labiryncie kultur, Zakład Metod Badawczych i Ewaluacji w Katedrze Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych Instytutu Socjologii UKSW przy współpracy z Zakładem Antropologii Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa 27.04.2016, referat: Antyamerykanizm w natarciu. Kreacje obcych w wybranych obrazach z prasy pomorskiej lat 60. XX wieku.
 • Multimedial Reprezentation of the Other and the Construction of Reality: East-Central Europe, 1945 - 1980, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnografic Muzeum Bulgarian Academy of Science, Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Science, Sofia, Bulgaria 2-5.12.2015, referat: American snake in a socialist paradise. Myths of the American enemy in the selected pictures from the Pomeranian press of the 1960s. (Amerykański wąż w socjalistycznym raju. Mity amerykańskiego wroga w wybranych obrazach z prasy pomorskiej lat 60. XX w).
 • Odmienność w kulturze, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, Toruń 28-29.09.2015, referat: Obcy w przestrzeni Torunia i okolic w latach 30 XX wieku. Żydzi, masoni, cykliści.
 • Kultura wsi w literaturze dokumentu osobistego, Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej Katedry Kulturoznawstwa UMK, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, Koło Naukowe Folklorystów UMK, Toruń 25-26.06.2015, referat: (Nie) Jedna ze swoich. Kunegunda Siwiec i jej doświadczenie sacrum.
 • Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB, Supraśl 14-15.05.2015, referat: Obcy i obcość w perspektywie biblijnej - ujęcie antropologiczne.
 • Constructing the Other through the prism of war: Contested images in Eastern Europe (1930s to 1950s), Estońskie Muzeum Literatury i Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Tartu 07-09.05.2014, referat: Symbolic migrations to super West in Polish Pomeranian press from 1930s (Symboliczne migracje na super-Zachód w polskiej prasie pomorskiej lat trzysiestych XX w.).
 • Europa Środkowo-Wschodnia: Historia, kultura, literatura, język. Spojrzenie interkulturowe, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej UW, Warszawa 27.06.2014, referat: Prasowe wizerunki „obcych” na Pomorzu w II połowie lat 30. XX w. 
 • Pandemie, epidemie i zarazy a historia, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 22-23.10.2013, referat: Ofiary złego czasu i niezwykli pomocnicy w tekstach ludowego folkloru.
 • Wartości w świecie słowiańskim, Instytut Slawistyki PAN, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Fundacja Slawistyczna w Warszawie, Warszawa 22-23.04.2012, referat: Świat jako wartość w ludowej optyce
 • Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa: wspólne obszary badań. Dziecko i jego wychowanie – między tradycją a współczesnością, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Cieszyn 16-17.11.2012, referat: Między naturą a kulturą. Dziecko na wsi polskiej końca wieku  XIX i początku XX.
 • Między rzeczą, a rzeczywistością. Eksponat, kopia, odzwierciedlenie, przedmiot i ich rola w ekspozycji muzealnej, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Sierpc 22-23.10. 2012, referat: Wokół uświęconej desakralizacji przedmiotów.
 • Obrazy świętości – Świętość w obrazie, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM i Muzeum Zamek Górków w Szamotułach, Szamotuły 09-10.05.2012 referat: Sacrum mitycznego zespolenia. w obrazach postaci niezwykłych. Literacki motyw dziecio-starców.
 • Miedzy wykluczeniem a przynależnością. Poszukiwania tożsamości autentycznej, Instytut Filologii Polskiej i Koło Naukowe Literaturoznawców UWM, Olsztyn  02-03.06.2011, referat: Od napiętnowania do piętna uświęcającego. Paradoks życia pustelniczego.
 • Toruński  Uniwersytet Trzeciego Wieku, cykl: Poznanie świata, Toruń 16.05.2011, wykład gościnny: Religia w świecie konsumpcji. O religijności w popstylu.
 • Za miedzę, za morze, w zaświaty… Kulturowe wymiary podróżowania, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu, Zakład Folklorystki i Literatury Popularnej oraz Zakład Wiedzy o Kulturze ILP UMK, Toruń 23-24.09.2010, referat: Religijne popwojaże – mistyka czy mistyfikacja?

Inne

 • Współpraca z „Głosem Uczelni” oraz udział w audycjach radiowych "Hotspot, nauka na wyciągnięcie ręki" na antenie radia Gra: wywiad poświęcony Słowianom (04.05.2014 r.) i Oskarowi Kolbergowi (23.02.2014 r.)
 • Funkcja kuratora społecznego dla osób dorosłych przy Sądzie Rejonowym w Toruniu, pełniona w latach 2011-2012.

 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: etnowww@umk.pl. Opiekun serwisu: Rafał Kleśta-Nawrocki.