dr Tomasz Kalniuk

Kategoria: Pracownicy Opublikowano: czwartek, 05, luty 2015 KEiAK


Kontakt

Obszary zainteresowań naukowych:

Przebieg kariery naukowej

Badania i projekty naukowo-badawcze

Zajęcia dydaktyczne

Organizacje i rady naukowe/pełnione funkcje

Wyróżnienia, nagrody, stypendia

Wystąpienia, wykłady, konferencje, panele, seminaria

Inne