dr hab. Wojciech Olszewski, prof. UMK

Kategoria: Pracownicy Opublikowano: czwartek, 05, luty 2015 KEiAK


Kontakt:Wojciech Olszewski

Obszary zainteresowań naukowych

Przebieg kariery naukowej

Organizacje i rady naukowe/pełnione funkcje

Wyróżnienia, nagrody (mi najbliższe)


Inne