• Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!
 • Studiuj w wyjątkowym mieście Toruniu, studiuj na UMK, studiuj w naszej Katedrze!
 • Zobacz co robią studenci KEiAK UMK! Zobacz jak możesz rozwijać swoje zainteresowania!
 • Zobacz jak różnorodna jest nasza aktywność, jak długą i interesującą mamy historię.
 • Zobacz kto prowadzi zajęcia na studiach w KEiAK UMK.
 • Zobacz co czeka Cię po studiach, zobacz co robią nasi absolwenci.
 • Zobacz nasze zdjęcia, wybierz się z nami w antropologiczną podróż.
 • 18th Conference of the International Association for Ladakh Studies (IALS) Bedlewo.
 • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!

Afrykańska tradycja - afrykańska nowoczesność

Kategoria: Konferencje Opublikowano: wtorek, 24, marzec 2015

 fot. Halszka WierzbickaThe Chair of Ethnology and Cultural Anthropology at the Mikolaj Kopernik University in Torun and the Chair of History of Art at the University of Lodz, as well as the Polish Institute of World Art Studies are delighted to invite everyone interested to take part in the International Conference entitled:

                  “AFRICAN TRADITION – AFRICAN MODERNITY
which is being organised by the Chair of History of Art at the University of Lodz and which will be held in: 
Lodz, Poland on: 19th - 20th November 2015.

This Conference, co-organised by the Polish Institute of World Art Studies, is a successive encounter devoted to African cultures. First Conference was held in 2007 in Torun. It was called “The African Culture Festival” and it included a science conference devoted to broadly defined cultures of the continent. The result of that meeting was a publication entitled “African cultures. In the world of tradition, changes and meanings” (edited by Anna Nadolska-Styczyńska), the 4th volume of “Orient Art Studies in Toruń”, completely focused on African problematic issues. Next encounter was held in 2010 in Szczecin. The National Museum organised a conference “Art of Africa in the Polish Collections and Researches”. Last year they published the book of the same title (edited by Ewa Prądzyńska), which contained the articles elaborating on this subject. The following meeting will be held in Lodz – in the city, where every year people can meet and talk about these issues at “Days of Africa” – „POLANDAFRICA”.

Now We are pleased to invite the staff and employees from Academies, Universities, Museums and all other people for whom Africa and it's culture are of great importance - to take part in this Conference. We strongly believe, that everyone who takes part in this Conference will have an opportunity to share their experiences and reflections based on their research. We are extremely focused on various aspects of African continent’s Culture and Art, past and modern. We hope, that this Conference will initiate a new approach of looking at and treating modern Africa – it's problems, challenges and threats.

It's a great opportunity to share the best practice, experience and plans for the future, which may pave the way for finding common solutions through further cooperation with global research centres.

Our aim is to present the vast range of issues including various forms of artistic statements (fine arts, architecture, craft, traditional handcraft but also new media applied by modern artists) as well as aesthetic and important problem concerning proper presentation of African collections in museums.

A discussion is prearranged to be followed in 3 issue blocks, which will include the main subjects:

 • Culture and Art of modern Africa
 • Conceptions of African Art research
 • Problems of terminology
 • Methods and research areas concerning African aesthetic
 • Art of Africa in museums worldwide
 • Africa in Western Art and culture
 • Ethnological and Anthropological methods of Africa's cultural research.


Languages: Polish and English. After this Conference we intend to publish a book containing all completed papers. 
For this purpose we have decided to propose a conference fee of 100 PLN (25 Euro). In order to participate in this Conference, please kindly fill in the registration form at your earliest convenience and e-mail it to us not later than on May 30th 2015, to following addresses:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. or Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

The Organising Committee:
Prof. dr hab. Jerzy Malinowski
dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska
dr hab. Aneta Pawłowska


fot. Halszka WierzbickaKatedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, a także Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.

AFRYKAŃSKA TRADYCJA - AFRYKAŃSKA NOWOCZESNOŚĆ,
organizowanej w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, która odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2015 w Łodzi.

Konferencja ta będzie już kolejnym spotkaniem poświęconym kulturom Afryki współorganizowanym przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata. Pierwsze odbyło się w 2007 r. w Toruniu. Był to „Festiwal Kultur Afryki”, w ramach którego zorganizowana została między innymi konferencja naukowa poświęcona szeroko pojętym kulturom kontynentu. Jej organizatorami byli Pracownia Sztuki Orientu i Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, a jej efektem - IV tom „Toruńskich Studiów o Sztuce Orientu”, który ukazał się pod tytułem: „Kultury Afryki. W świecie tradycji, przemian i znaczeń” (red. Anny Nadolskiej-Styczyńskiej), w całości poświęcony problematyce afrykańskiej. Kolejne spotkanie odbyło się w roku 2010 w Szczecinie. Muzeum Narodowe zorganizowało wówczas konferencję zatytułowaną: „Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich”. W roku ubiegłym ukazał się tom pod tym samym tytułem (red. Ewa Prądzyńska), w którym zebrano artykuły dotyczące tego tematu. Kolejne spotkanie odbędzie się w Łodzi – mieście, w którym od kilku już lat odbywają się edycje „Dni Afryki” – „POLANDAFRICA”.

Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy pracowników jednostek akademickich i muzealnych oraz wszystkich tych, którym bliska jest Afryka i jej kultury. Liczymy, że podzielą się oni swoimi doświadczeniami i przemyśleniami związanymi z prowadzonymi badaniami. W kręgu naszych zainteresowań są rozmaite aspekty kultury i sztuki kontynentu afrykańskiego. Tak w odniesieniu do jego dziejów dawnych jak i najnowszych. Pragniemy, by podczas konferencji zostały zaprezentowane między innymi problemy, wyzwania oraz zagrożenia, w obliczu których stanęła współczesna Afryka.

Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń, wyników badań i planów na przyszłość, które pomogą zakreślić możliwości dalszej współpracy pomiędzy światowymi ośrodkami badawczymi.

Dążeniem organizatorów konferencji jest, aby obrady dotyczyły szerokiego wachlarza zagadnień i uwzględniały rozmaite formy wypowiedzi artystycznej (tj. sztuki plastyczne, architekturę, rzemiosło i rękodzieło tradycyjne, ale także nowe media stosowane przez artystów współczesnych), badania nad estetyką kontynentu oraz zagadnienia dotyczące problematyki eksponowania zbiorów afrykańskich w praktyce muzeologicznej.

Dyskusja przewidziana jest w kilku blokach tematycznych obejmujących następujące zagadnienia:

 • Kultura i sztuka współczesnej Afryki
 • Koncepcje badań nad sztuką Afryki
 • Problematyka terminologiczna.
 • Metody i obszary badań nad estetyką afrykańską.
 • Sztuka afrykańska w muzeach świata.
 • Obraz Afryki w sztuce i kulturze zachodniej
 • Etnologiczne i antropologiczne metody badań nad kulturami Afryki.
 • Problemy edukacyjne na kontynencie afrykańskim.


Języki konferencji: polski i angielski. Przewidziane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. W tym celu została ustanowiona opłata konferencyjna w wysokości 100 zł. W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać go do 30 maja 2015 na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Komitet Organizacyjny:
Prof. dr hab. Jerzy Malinowski
dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska
dr hab. Aneta Pawłowska.

 

african tradition, modernity-invitation (PDF)

african tradition, modernity-registration (Word)

afrykańska tradycja, nowoczesność-zaproszenie (PDF)

afrykańska tradycja, nowoczesność-zgłoszenie (Word)

 

 

 

 

 

 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: etnowww@umk.pl. Opiekun serwisu: Rafał Kleśta-Nawrocki.