• Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!
 • Studiuj w wyjątkowym mieście Toruniu, studiuj na UMK, studiuj w naszej Katedrze!
 • Zobacz co robią studenci KEiAK UMK! Zobacz jak możesz rozwijać swoje zainteresowania!
 • Zobacz jak różnorodna jest nasza aktywność, jak długą i interesującą mamy historię.
 • Zobacz kto prowadzi zajęcia na studiach w KEiAK UMK.
 • Zobacz co czeka Cię po studiach, zobacz co robią nasi absolwenci.
 • Zobacz nasze zdjęcia, wybierz się z nami w antropologiczną podróż.
 • 18th Conference of the International Association for Ladakh Studies (IALS) Bedlewo.
 • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!

Południowe Kociewie: tożsamość - edukacja - świadomość regionalna

Kategoria: Seminaria Opublikowano: poniedziałek, 16, listopad 2015


Seminarium naukowe w ramach V Kongresu Kociewskiego

Południowe Kociewie: tożsamość - edukacja - świadomość regionalna

Świecie, 20 listopada 2015 r.


Organizatorzy:
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK
Wydział Nauk Pedagogicznych UMK
Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW
Izba Regionalna Ziemi Świeckiej
Starostwo Powiatowe w Świeciu
Urząd Miejski w Świeciu

Seminarium poświęcone będzie tematowi tożsamości regionalnej i dziedzictwa kulturowego Kociewia.
Pragniemy także zachęcić do wytyczania i dokumentacji nowych horyzontów poznawczych oraz obszarów naukowo-badawczych obejmujących Kociewie Południowe.

Proponowane zagadnienia do dyskusji:

 • Edukacja regionalna – wyzwania, dylematy nauczycieli i regionalistów;
 • Stan badań nad tożsamością regionalną i gwarą na Kociewiu;
 • Inicjatywy społeczne, działalność samorządowa;
 • Rola Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej;
 • Świadomość regionalna i historyczna mieszkańców Świecia.


Seminarium odbędzie się w 
gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu,  ul. Sienkiewicza 4. 

Komitet organizacyjno-naukowy:
dr hab. Maria Pająkowska-Kensik, prof. UKW
dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK
dr Joanna Cukras-Stelągowska
dr Rafał Kleśta-Nawrocki
mgr Waldemar Fura
mgr Łukasz Kempiński
mgr Jakub Stelągowski

PROGRAM
14.00 Otwarcie Seminarium, dr hab. Maria Pająkowska-Kensik, prof. UKW oraz mgr Waldemar Fura, kierownik Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu.
SESJA I
14.15 Dr hab. Maria Pająkowska-Kensik, prof. UKW (Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW), Stan badań nad gwarą południowokociewską
14.30 Mgr Anna Łucarz (Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW), Stan badań nad tożsamością regionalną na Kociewiu
14.45 Dr Aleksandra Kleśta-Nawrocka (Slow Food Convivium Gruczno), Kociewskie (przy)smaki. Kreacja, edukacja, tożsamość
15.00 Dr Joanna Cukras-Stelągowska (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK), Inicjatywy społeczne i samorządowe na rzecz ochrony i rozwoju  tożsamości regionalnej
15.15 Dr Rafał Kleśta-Nawrocki (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK), Regionalizm –polityki tożsamości i dziedzictwa
15.30-16.00 Dyskusja
16.00-16.30 Przerwa na poczęstunek regionalny
SESJA II
16.30 Dr Krzysztof Halicki (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy), Charakterystyka kadry pedagogicznej na terenie województwa pomorskiego w latach 1920-1939
16.45 Mgr Łukasz Kempiński (Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii Pomorskiej w Słupsku), Edukacja regionalna –wyzwania, dylematy nauczycieli i regionalistów
17.00 Mgr Jakub Stelągowski (Izba Regionalna Ziemi Świeckiej), Izba Regionalna Ziemi Świeckiej –stan obecny i plany na przyszłość
17.15 Dr Piotr Pranke (Instytut Historii i Archiwistyki UMK), Zbiory Izby Regionalnej w Świeciu–historia pewnego inwentarza
17.30 Mgr Paweł Kucypera, mgr Piotr Błędowski (Instytut Archeologii UMK), Śmieć z przeszłości skarbem dla pokoleń. Świeckie materiały historyczne źródłem do poznania teraźniejszości regionu
17.45-18.15 Dyskusja

Południowe Kociewie-zaproszenie-program (PDF)

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: etnowww@umk.pl. Opiekun serwisu: Rafał Kleśta-Nawrocki.