• Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!
  • Studiuj w wyjątkowym mieście Toruniu, studiuj na UMK, studiuj w naszej Katedrze!
  • Zobacz co robią studenci KEiAK UMK! Zobacz jak możesz rozwijać swoje zainteresowania!
  • Zobacz jak różnorodna jest nasza aktywność, jak długą i interesującą mamy historię.
  • Zobacz kto prowadzi zajęcia na studiach w KEiAK UMK.
  • Zobacz co czeka Cię po studiach, zobacz co robią nasi absolwenci.
  • Zobacz nasze zdjęcia, wybierz się z nami w antropologiczną podróż.
  • 18th Conference of the International Association for Ladakh Studies (IALS) Bedlewo.
  • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!

Na szlaku. Muzea a turystyka

Kategoria: Seminaria Opublikowano: wtorek, 24, marzec 2015      projekt Dominika CzerniakII Wiosenne Seminarium Muzeologiczne


   Na szlaku. Muzea a turystyka

          Pieniężno, 18-19 czerwca 2015 r.Organizatorzy:
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie.

Sekretarz konferencji:
dr Rafał Kleśta-Nawrocki

Komitet naukowy:
dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska
dr hab. Katarzyna Barańska
dr hab. prof. UWM Jacek Jan Pawlik

Muzea nie działają w próżni. Istnieją w określonym miejscu i czasie, a swoją ofertę adresują do wybranej w oparciu o doświadczenia (rzadziej – badania,) grupy widzów. Ich publiczność charakteryzują rozmaite kompetencje, przyzwyczajenia i potrzeby. Jeszcze do niedawna, ich zainteresowania skupiały się głównie na widzu młodym – uczniu miejscowej szkoły, zainteresowanym wiedzą o regionie, zdobywaną najczęściej podczas rozmaitych działań edukacyjnych (na przykład podczas lekcji muzealnych) oraz na grupie mieszkańców konkretnego miasta, odwiedzających w miarę systematycznie kolejne przygotowywane przez muzeum wystawy. W ostatnich latach zakresy działań promocyjnych muzeów oraz obszar ich działalności uległ wyraźniej zmianie. Coraz więcej spotykamy „imprez” okolicznościowych, spotkań, warsztatów, pikników itp. One także przeważnie są adresowane do najbliższego otoczenia – do mieszkańców miasta i podmiejskich miejscowości. Są to zazwyczaj spotkania, na które przychodzą/przyjeżdżają całe rodziny, albo na które zaprasza się wybraną grupę publiczności ( od przedszkolaków po emerytów). Warto jednak zastanowić się co odróżnia muzea działające głównie na rzecz najbliższego otoczenia od placówek, w których głównym odbiorcą działań są widzowie przyjezdni. Zarówno ci przybywający z pobliskich, ale jednak oddalonych na pewną odległość miast, jak ci, którzy przybywają z daleka, w ramach wycieczek szkolnych, grup turystycznych, czy zwiedzając miasto lub region w ramach podróży indywidualnych, a czasem „po drodze” do innych miejscowości. Warto zastanowić się, co odróżnia oferty obu typów muzeów i w jaki sposób dostosowują one swoje oferty do wymogów współczesnej turystyki. Ciekawy jest też problem łączenia obu perspektyw i prowadzenie działalności zarówno na rzecz widzów miejscowych jak i widzów przyjezdnych. Na co wówczas kładziony jest nacisk? Co wpływa na charakter oferty? Jak kształtują się priorytety w doborze zakresów i sposobów działania placówki?

Drugie wiosenne seminarium muzeologiczne poświęcone będzie właśnie próbie znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania. Do udziału zaproszeni zostali zarówno muzealnicy reprezentujący placówki o różnych specjalizacjach i dziedzinach (od muzeum przyrodniczego, po skansen), jak badacze akademiccy podejmujący tematy z zakresu muzeologii i z zakresu szeroko pojętej turystyki.

Seminarium odbędzie się w gmachu Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie. 

na szlaku-zaproszenie (PDF)

na szlaku-plakat (PDF)

na szlaku-program (PDF)

 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: etnowww@umk.pl. Opiekun serwisu: Rafał Kleśta-Nawrocki.