• Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!
  • Studiuj w wyjątkowym mieście Toruniu, studiuj na UMK, studiuj w naszej Katedrze!
  • Zobacz co robią studenci KEiAK UMK! Zobacz jak możesz rozwijać swoje zainteresowania!
  • Zobacz jak różnorodna jest nasza aktywność, jak długą i interesującą mamy historię.
  • Zobacz kto prowadzi zajęcia na studiach w KEiAK UMK.
  • Zobacz co czeka Cię po studiach, zobacz co robią nasi absolwenci.
  • Zobacz nasze zdjęcia, wybierz się z nami w antropologiczną podróż.
  • 18th Conference of the International Association for Ladakh Studies (IALS) Bedlewo.
  • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!

Etnografia twórcza i otwierająca, eksperyment artystyczny, współdziałanie

Kategoria: Wykłady gościnne Opublikowano: sobota, 12, listopad 2016

Tomasz Rakowski PIAKatedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK i Polski Instytut Antropologii zapraszają na wykład:

Dr Tomasz Rakowski
Etnografia twórcza i otwierająca, eksperyment artystyczny, współdziałanie. Nowe pola poznania w antropologii i humanistyce

21 listopada 2016 r., godz. 15:00, 
Toruń, ul. Władysława Bojarskiego 1, Collegium Humanisticum, Sala Rady Wydziału Nauk Historycznych C.0.39.

Wykładowi towarzyszyć będzie także seminarium z drem Tomaszem Rakowskim,
21 listopada 2016 r., godz. 13:15
Toruń, ul. Władysława Bojarskiego 1, Collegium Humanisticum, sala seminaryjna C.0.37.

Wykład i seminarium odbywają się w ramach Kolokwiów Antropologicznych, projektu realizowanego przez Polski Instytut Antropologii we współpracy z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Tomasz Rakowski badaniaTomasz Rakowski - adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z Instytutem Kultury Polskiej UW. Etnolog, kulturoznawca, prowadzi badania w Polsce i w Mongolii. Lekarz, specjalista medycyny ratunkowej. Autor książki „Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego” (2009), która otrzymała m.in. Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera oraz Nagrodę im. Jerzego Giedroycia. Zrealizował wraz zespołem projekty badawczo-animacyjne „Prolog Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego”  Mazowieckiego Instytutu Kultury (2011), „Etnografia, animacja, sztuka” Narodowego Centrum Kultury (2012-13) oraz „Oddolne tworzenie kultury: etnograficzne badania w działaniu (moduł Działanie w kulturze)” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW” (2014-15). Obecnie kieruje dwoma grantami NCN - „Lokalne formy rozwoju Badania nad nowymi formami działań rozwojowych i samoorganizacji społecznej wśród Torgutów z somonu Bułgan w zachodniej Mongolii” oraz „Wyzwania etnografii twórczej. Wypracowanie naukowego warsztatu "badań w działaniu" uchwytującego peryferyjne aktywności twórcze i łączącego perspektywę intensywnych badań antropologicznych z animacją kultury i projektami z zakresu sztuki współczesnej”


W wystąpieniu zarysuję obszar możliwych dróg poznania humanistycznego jako poznania związanego przede wszystkim z przed- i poza-tekstowym sposobem wytwarzania interpretacji. Pokażę jak etnografia po zwrocie tekstowym, kojarzonym głównie z orientacją semiotyczną, opisową i interpretacyjną, wraca do poznania  bardziej źródłowego, bezpośredniego i przedtekstowego; jest to jednak też powrót do bardzo wymagających i niepewnych procedur poznania. Są one dopiero rozpoznawane, wydobywane i testowane, a ich powstanie ma miejsce na tle zwrotu ontologicznego, który dokonał się we współczesnej antropologii i jednocześnie zwrotu praktycznego i działaniowego obecnego szeroko  w naukach społecznych. 

Powstająca w kierowanym przeze mnie zespole badawczym formuła etnografii twórczej i otwierającej, łącząca się m.in. z etnografią performatywną i antropologią sztuki może jednak  zaproponować jeszcze inne, nowe języki i sposoby uchwytu dla tego co kulturowe. Będę się poruszał jednak tutaj po linii sposobów uchwytywania niuansów kulturowych, wzbogacania języków opisu, przełamywania poststrukturalistycznych pułapekk, a jednocześnie też - pułapek zwrotu praktycznego, które pojawiły się po latach dominacji interpretacji postsemiotycznych i poststrukturalnych. W ten sposób będę chciał zarysować możliwą drogę antropologii – jej swoisty „cykl rozwojowy” idący wzdłuż tzw. zwrotu ontologicznego i zwrotu działaniowego we współczesnej antropologii, przy czym  szczególnie istotna będzie tu pozycja eksperymentu artystycznego jako sposobu wytwarzania nowej sceny poznania i sięgania w stronę nieprzewidywalnych sytuacji badawczych.

plakat wykładu i seminarium
ulotka wykładu i seminarium 

 

 

 

 

 

 

 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: etnowww@umk.pl. Opiekun serwisu: Rafał Kleśta-Nawrocki.