• Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!
  • Studiuj w wyjątkowym mieście Toruniu, studiuj na UMK, studiuj w naszej Katedrze!
  • Zobacz co robią studenci KEiAK UMK! Zobacz jak możesz rozwijać swoje zainteresowania!
  • Zobacz jak różnorodna jest nasza aktywność, jak długą i interesującą mamy historię.
  • Zobacz kto prowadzi zajęcia na studiach w KEiAK UMK.
  • Zobacz co czeka Cię po studiach, zobacz co robią nasi absolwenci.
  • Zobacz nasze zdjęcia, wybierz się z nami w antropologiczną podróż.
  • 18th Conference of the International Association for Ladakh Studies (IALS) Bedlewo.
  • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!

Wiedza i wyobraźnia. Przemiany praktyk turystycznych a nowe wyzwania metodologiczne w antropologii turystyki

Kategoria: Wykłady gościnne Opublikowano: poniedziałek, 28, listopad 2016

Wieczorkiewicz AnnaKatedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK i Polski Instytut Antropologii zapraszają na wykład:

prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz
Wiedza i wyobraźnia. Przemiany praktyk turystycznych a nowe wyzwania metodologiczne w antropologii turystyki

7 grudnia 2016 r., godz. 15:00, 
Toruń, ul. Władysława Bojarskiego 1, Collegium Humanisticum, Sala Rady Wydziału Nauk Historycznych C.0.39.

Wykładowi towarzyszyć będzie także seminarium z prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz oraz dr Natalią Bloch, 
7 grudnia 2016 r., godz. 13:15
Toruń, ul. Władysława Bojarskiego 1, Collegium Humanisticum, sala seminaryjna C.0.37.

Wykład i seminarium odbywają się w ramach Kolokwiów Antropologicznych, projektu realizowanego przez Polski Instytut Antropologii we współpracy z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Anna Wieczorkiewicz
Anna Wieczorkiewicz
- profesor zwyczajny w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, absolwentka Filologii Polskiej oraz Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorką książek  Wędrowcy fikcyjnych światów. Rycerz, pielgrzym i  włóczęga (1997) Muzeum ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia (2000),  Apetyty turysty. O podróżniczych kontaktach ze światem (2008),  Monstruarium (2009),   Czarna kobieta na białym tle. Dyptyk biograficzny (2013). Opublikowała też liczne artykuły w książkach oraz czasopismach naukowych współredagowała prace zbiorowe. Jej badania sytuują się na pograniczu antropologii i innych dziedzin – socjologii, filozofii, literaturoznawstwa. Materiał jej rozważań bywał różny - interesowała się retoryką wypowiedzi muzealnej, analizą dyskursów podróżniczych, praktykami cielesnymi i wizerunkami ludzkich ciał, starając się uchwycić wielorakie sposoby krystalizowania się różnych sensów kulturowych. Obecnie prowadzi badania nad przemianami praktyk turystycznych.
Natalia Bloch
Natalia Bloch
- adiunktka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od grudnia 2016 stażystka w programie FUGA Narodowego Centrum Nauki w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się antropologią mobilności – uchodźstwa, migracji i turystyki – zwłaszcza w kontekście postkolonialnym. Prowadziła badania w obozach uchodźców tybetańskich i wśród pracowników przemysłu turystycznego w Indiach. Laureatka Pióra Nadziei – Dziennikarskiej Nagrody Amnesty International za najlepszy reportaż roku (2004) poświęcony problematyce praw człowieka (za reportaż Nie jesteśmy Buddami) oraz autorka książki Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach wydanej w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2011). Wyróżniona Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców (2012). Działa w Centrum Badań Migracyjnych UAM, gdzie realizuje projekty dotyczące imigracji do Polski oraz na portalu post-turysta.pl. W przeszłości pilotka wypraw trampingowych do Indii, Nepalu i na Kubę.

Tematyka seminarium: Seminarium będzie miało formę warsztatów. Wychodząc od konkretnych przykładów zebranych w terenie, będziemy szukać ścieżek interpretacyjnych wiodących ku pełniejszemu zrozumieniu  złożonych relacji, jakie wytwarza turystyka.  Szczególnie interesuje nas perspektywa lokalnych światów (osób, grup społecznych), stanowiących cel turystycznych podróży; zakładamy jednak, że można ją zrozumieć jedynie odnosząc się do ponadlokalnych procesów kulturowych, politycznych, ekonomicznych. Zastanowimy się, w jakim stopniu  kategorie traktowane jako oczywiste, często opozycyjnie zestawiane ze sobą (turyści/tubylcy, goście/gospodarze, turyści/migranci) są adekwatne w stosunku do zjawisk zachodzących w świecie współczesnym. Przyjrzymy się, w jakim wymiarze turystyka może być źródłem sprawczości – odzyskiwania głosu i wzmocnienia – tych, którzy w klasycznych „neokolonialnych” ujęciach są postrzegani jako bierny przedmiot turystycznego spojrzenia. 

Tematyka wykładu: Czym jest podróżnicza wiedza -  jaki ma charakter, jak powstaje, jest użytkowana? W jaki sposób współczesne  przemiany w społecznym funkcjonowaniu wiedzy odbijają się na zjawiskach turystycznych (na tym, co ludzie nazywają podróżowaniem)? Poprzez podróżniczą wiedzę rozumiem tu zarówno zestaw wzajemnie powiązanych informacji, dotyczących odwiedzanych miejsc, jak i umiejętność korzystania z tych informacji, przekładania tych informacji na praktyki podróżowania (czyli podróżnicze kompetencje). Nasycona jest wartościami, które w praktykach turystycznych mogą się aktualizować, ale i przekształcać. Jak tego rodzaju wiedza rysuje się w horyzoncie  wyobraźni podróżniczej? Pojęcie  “wyobraźnia podróżnicza” odnosi się do skłonności do społecznie wytwarzanego trybu wizualizowania obszarów leżących poza przestrzeniami  rutynowej codzienności, kojarzonymi  z określonymi zespołami sensów i  odnoszenia owych całości do własnej biografii –  tej aktualnie przeżywanej, minionej  lub  tej, którą się projektuje. Zjawiska współczesnej turystyki to z jednej strony sfera współoddziaływania dynamicznych, procesów społecznych, ekonomicznych, politycznych (które kształtują   podróżniczą wiedzę), z drugiej - domena zadziwiająco trwałych toposów (formującą topografię wyobraźni podróżniczej). Będę mówić zarówno o przemianach w sposobach kształtowania i funkcjonowania wiedzy i wyobraźni podróżniczej, jak i o pojawiających się w związku z tym wyzwaniach metodologicznych

plakat wykładu i seminarium
ulotka wykładu i seminarium 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: etnowww@umk.pl. Opiekun serwisu: Rafał Kleśta-Nawrocki.