• Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!
  • Studiuj w wyjątkowym mieście Toruniu, studiuj na UMK, studiuj w naszej Katedrze!
  • Zobacz co robią studenci KEiAK UMK! Zobacz jak możesz rozwijać swoje zainteresowania!
  • Zobacz jak różnorodna jest nasza aktywność, jak długą i interesującą mamy historię.
  • Zobacz kto prowadzi zajęcia na studiach w KEiAK UMK.
  • Zobacz co czeka Cię po studiach, zobacz co robią nasi absolwenci.
  • Zobacz nasze zdjęcia, wybierz się z nami w antropologiczną podróż.
  • 18th Conference of the International Association for Ladakh Studies (IALS) Bedlewo.
  • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!

Antropologia medyczna w działaniu. Na przykładzie projektu „Cultural contexts of health” realizowanego przez Światową Organizację Zdrowia

Kategoria: Wykłady gościnne Opublikowano: wtorek, 28, marzec 2017

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK i Polski Instytut Antropologii zapraszają na wykład:

Prof. UAM, dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka
Antropologia medyczna w działaniu. Na przykładzie projektu „Cultural contexts of health” realizowanego przez Światową Organizację Zdrowia

4 kwietnia 2017 r., godz. 16:45
Toruń, ul. Władysława Bojarskiego 1, Collegium Humanisticum, Sala Rady Wydziału Nauk Historycznych C.0.39.

Wykładowi towarzyszyć będzie komentarz dr Aleksandry Rzepkowskiej.

Wykład odbywa się w ramach Kolokwiów Antropologicznych, projektu realizowanego przez Polski Instytut Antropologii we współpracy z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Zapotrzebowania ze strony biomedycyny i programów zdrowia publicznego na ekspertyzy kulturowe znacząco wpłynęły na wyłonienie się antropologii medycznej jako subdyscypliny antropologicznej. Mogłoby się wydawać, że w rezultacie wieloletnich doświadczeń akcji zdrowotnych podejmowanych przez Światową Organizację Zdrowia i inne instytucje w tzw. krajach rozwijających się, doceniono znaczenie dogłębnej antropologicznej analizy kulturowych uwarunkowań opieki zdrowotnej. Niemniej, jak pokazuje nowy projekt Europejskiego Biura Regionalnego WHO, decydenci i pracownicy sektora zdrowia publicznego nadal nie są w wystarczającym stopniu świadomi tego, jak ważna jest znajomość „kulturowych kontekstów zdrowia” dla skutecznego wprowadzania różnych inicjatyw zdrowotnych i eliminacji chorób. 
Przedstawię założenia, cele i sposoby realizacji projektu WHO „Cultural contexts of health”, w którym uczestniczę jako członek międzynarodowej, interdyscyplinarnej grupy ekspertów. Ukażę perspektywy i ograniczenia tego rodzaju strategii i działań. Czy wnoszą one coś nowego w porównaniu do tych, które podejmowano w ubiegłych dekadach? Czy antropolodzy medyczni mogą z pożytkiem pełnić rolę ekspertów i mediatorów w dziedzinie opieki zdrowotnej, w różnych kontekstach społeczno-kulturowych? Rozważania na ten temat mogą także dać asumpt do szerszej dyskusji nad problemami antropologii stosowanej.

Danuta Penkala-Gawęcka – profesor nadzwyczajny w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się antropologią medyczną, interesują ją szczególnie zagadnienia pluralizmu medycznego i stosunków pomiędzy biomedycyną i medycyną komplementarną. Do zakresu jej badań należą także związki medycyny z religią, problematyka szamanizmu, rola kobiet w medycynie tradycyjnej i komplementarnej oraz zagadnienia rodziny i pokrewieństwa. Od lat prowadzi badania terenowe w Azji Środkowej (Afganistan, Kazachstan, Kirgistan). Ich efektem są książki:  Medycyna tradycyjna w Afganistanie i jej przeobrażenia (1988) oraz Medycyna komplementarna w Kazachstanie. Siła tradycji i presja globalizacji (2006), ponadto opublikowała wiele artykułów, redagowała i współredagowała prace zbiorowe z zakresu antropologii medycznej. Od lat 80-tych prowadzi zajęcia dydaktyczne  z tej problematyki, zorganizowała także grupę badawczą „Antropologia medyczna” w IEiAK UAM i w ramach jej działalności rozpoczęła cykl seminariów poświęconych interdyscyplinarnym powiązaniom antropologii medycznej. Od 2016 roku jest członkiem grupy ekspertów zaproszonych do prac nad projektem „Cultural Contexts of Health and Well-Being” realizowanym przez World Health Organization, Regional Office for Europe. W latach 2007-2016 pełniła obowiązki redaktora naczelnego najstarszego polskiego czasopisma etnologicznego „Lud”.

plakat wykładu

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: etnowww@umk.pl. Opiekun serwisu: Rafał Kleśta-Nawrocki.