Społeczne implikacje zwrotu ku zwierzęcości

Kategoria: Wykłady gościnne Opublikowano: poniedziałek, 08, styczeń 2018

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu zaprasza na wykład:

dr hab Jacek Jan Pawlik, prof UWM
Społeczne implikacje zwrotu ku zwierzęcości

15 stycznia 2018 r., godz. 15:00,

Toruń, ul. Władysława Bojarskiego 1, Collegium Humanisticum, sala AB 2.13Zwrot ku zwierzęcości wyraża się m.in. jako propozycja epistemologiczna postulująca ciągłość między ludźmi a zwierzętami, przyznając tym ostatnim podmiotowość i „sprawczość”. Wykład przedstawia proces przesunięcia centrum ciężkości społecznej i kulturowej z ludzi na zwierzęta oraz wynikające z tego konsekwencje.

Jacek Jan Pawlik SVD - etnolog-antropolog kulturowy, afrykanista; 1988, doktorat w zakresie antropologii społecznej i kulturowej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu René Descartes w Paryżu; 2007, habilitacja w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie etnologii na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu; Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przez długie lata prowadził badania nad rytuałami w Północnym Togo. Zajmuje się afrykańskimi religiami tradycyjnymi i afrykańską sztuką ludową. Ostatni  projekt Profesora dotyczy antropologii miasta. Prowadzi badania w stolicy Togo, Lomé, nad kulturowym znaczeniem przestrzeni miejskiej oraz teologią sukcesu, która jest wynikiem pogłębiającego się zubożenia. Główne publikacje: Expérience sociale de la mort, Fribourg 1990; Zaradzić nieszczęściu. Rytuały kryzysowe u ludu Basari z Togo, Olsztyn 2006; wybór opowiadań ludu Basari: Iciin Takaldau. Les contes bassar, Olsztyn 2010;Miasto kreatywnych ludzi. Mieszkańcy Lomé w obliczu wzrastającego ubóstwa, Olsztyn 2016.

plakat wykładu gościnnego