• Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!
  • Studiuj w wyjątkowym mieście Toruniu, studiuj na UMK, studiuj w naszej Katedrze!
  • Zobacz co robią studenci KEiAK UMK! Zobacz jak możesz rozwijać swoje zainteresowania!
  • Zobacz jak różnorodna jest nasza aktywność, jak długą i interesującą mamy historię.
  • Zobacz kto prowadzi zajęcia na studiach w KEiAK UMK.
  • Zobacz co czeka Cię po studiach, zobacz co robią nasi absolwenci.
  • Zobacz nasze zdjęcia, wybierz się z nami w antropologiczną podróż.
  • 18th Conference of the International Association for Ladakh Studies (IALS) Bedlewo.
  • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!

Krym, jako integralna część Ukrainy

Kategoria: Wykłady gościnne Opublikowano: środa, 24, kwiecień 2019

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu zaprasza na wykład:

prof. Swietłana Czerwonnaja

Krym, jako integralna część Ukrainy

06 maja 2019 r., godz. 16:45,

Toruń, ul. Władysława Bojarskiego 1, Collegium Humanisticum, sala AB.1.16.

 

Aktualnym zadaniem współczesnej historii, etnologii i politologii są wielodyscyplinarne badania Krymu, jako złożonego etnicznie, demograficznie, językowo i religijnie zespołu, w którym na szczególną uwagę zasługuje ukraiński składnik narodowy (rozpowszechnianie się ukraińskiej kultury i oświaty na Krymie w latach 1954–1991 i 1991–2014, kontakty i związki Krymu z kontynentalną Ukrainą, autonomia Krymu w konstytucji i realnej polityce niezależnego ukraińskiego państwa) oraz składnik krymsko-tatarski (dramatyczny los skazanego na deportację narodu, trudne procesy repatriacji Tatarów Krymskich do ojczyzny, pomoc ukraińskiego państwa, znaczenie obywatelstwa ukraińskiego dla Tatarów Krymskich, wypracowanie strategii porozumienia postępowych ruchów narodowych, lojalności Tatarów Krymskich wobec ukraińskiego państwa i uznania praw i interesów Tatarów, jako drugiego po Ukraińcach rdzennego narodu ukraińskiego państwa, ze strony władzy i publiczności Ukrainy). W kontekście badań ujawnia się zupełna absurdalność koncepcji „rosyjskiego Krymu”, „Krymu. jako części Rosji” oraz charakter dokonanej w 2014 roku rosyjskiej okupacji Krymu i dzisiejszej polityki jego władz, prowadzonych wbrew prawom ludzkim i interesom narodowym rdzennych mieszkańców półwyspu. Wykład opiera się na materiałach autorskich badań terenowych oraz na rozmaitych najnowszych źródłach informacji, w tym do dziś niepublikowanych.

Prof. Swietłana Czerwonnaja - Graduated of M.V. Lomonosov Moscow's State Unibersity, Historian Facullty, Department of the Arts History and Theory; post-graduated studies in the Arts Academy of the USSR and in the  Vatican Religiouse school (direction: Islam in Europe), Dr. hab. in the Art Criticism (1990), Prof. Ord. (2004), in 1975 – 2013 head scientific fellower in the Instytute of Arts History and Theoty of the Russian Arts Academy (Moscow), in the 1991 – 1999 head scientefic fellower in the N.N. Miklikho-Maklay Institute of the Ethnology and Cultural Anthropology of the Russian Academy of Sciences (Moscow),in 2004 – 2013 Profesor of the Department of the Ethnology and Cultural Anthropology of the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland), from 2013 – lector of the Art Institute of the Nicolaus Copernicus University in Torun (direction: Art and Culture of the Islam); Dr Honoris Causa of the Tbilissi Ivan Dzhavichishvili State University (Georgia; 1996), Doctor Honoris Causa of the Karachay-Cherkessian State University (Russian Federation; 2003), Honorary Member of the Polish Institute for World Art Studies (Poland, 2015), Honoured for the Republic Tatarstan (RF, 1982), member of DAVO / Deutsche Arbeitsgemeinschaft  Vorderer Orient (Germany), member of the DGO / Deitsche Gesellschaft für Osteuropakunde), member of the AIS / Art Critics and Art Historians Association – the Russian National Section of International Association of Art Critics (AICA). Author of more than 400 publication, among them – books: Искусство Татарии. История изобразительного искусства и зодчества с древнейших времен до 1917 года (Moscow 1987), Conflict in the Caucasus. Abkhasien, Georgia, and Russian Shadow (London 1994), Крымскотатарское национальное движение, t. 1-4. co-author M. Guboglo (Moscow 1992 – 1996), Die Welt der Turkvölker zwischen der Krim und dem Nordkaukasus (Berlin 2000), Tatarzy Krymscy  – Tatarzy Polsko-Litewscy, co-author S. Chazbijewicz (Toruń 2013), Современная мечеть. Отечетсвенный и мировой опыт Новейшего времени (Toruń 2016).

plakat wykładu gościnnego 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: etnowww@umk.pl. Opiekun serwisu: Rafał Kleśta-Nawrocki.