JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com
  • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!
  • Studiuj w wyjątkowym mieście Toruniu, studiuj na UMK, studiuj w naszej Katedrze!
  • Zobacz co robią studenci KEiAK UMK! Zobacz jak możesz rozwijać swoje zainteresowania!
  • Zobacz jak różnorodna jest nasza aktywność, jak długą i interesującą mamy historię.
  • Zobacz kto prowadzi zajęcia na studiach w KEiAK UMK.
  • Zobacz co czeka Cię po studiach, zobacz co robią nasi absolwenci.
  • Zobacz nasze zdjęcia, wybierz się z nami w antropologiczną podróż.
  • 18th Conference of the International Association for Ladakh Studies (IALS) Bedlewo.
  • Zapraszamy na studia! Dowiedz się więcej! Aplikuj!

Mamy doktora Annę Natalię Kmieć

Opublikowano: wtorek, 10, wrzesień 2019

Anna Natalia Kmiec

Mamy doktora! 


ANNA NATALIA KMIEĆ, doktorantka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, 3 lipca 2019 roku obroniła pracę doktorską "Tożsamości mieszkańców osiedla Rubinkowo w Toruniu. Studium antropologiczne", promotor: dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska, recenzenci; prof. dr hab. Iwona Kabzińska-Stawarz i dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, prof. UŁ.

 

Czytaj więcej...

II nabór na studia etnologia - antropologia kulturowa

Opublikowano: środa, 07, sierpień 2019

etnologia_antropologia_studiujOd 7 sierpnia do 15 września 2019 r. potrwa II nabór na studia etnologia – antropologia kulturowa. Wciąż możesz podjąć naukę na tym wyjątkowym kierunku. Wystarczy zarejestrować się w uczelnianym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz dopilnować złożenia kompletu dokumentów w odpowiednim terminie (20-23 września 2019 r.). Zapraszamy na studia I stopnia (licencjackie) realizowane w trybie dziennym i popołudniowym. Zapraszamy zarówno tych, którzy zaczynają swoją studencką drogę i dokonują wyboru kierunku studiów, jak i tych, którzy chcieliby studiować etnologię - antropologię kulturową jako drugi kierunek.

Czytaj więcej...

Nabór na studia II stopnia: etnologia – antropologia kulturowa

Opublikowano: wtorek, 07, maj 2019

studiuj etnologie antropologie kulturowaOd 14 maja do 31 lipca 2019 r. potrwa nabór na studia II stopnia (magisterskie) na kierunku etnologia – antropologia kulturowa. Chcąc podjąć studia na tym unikatowym i atrakcyjnym kierunku musisz zarejestrować się w uczelnianym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz złożyć dokumenty w odpowiednim terminie. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku. Dyplom magistra etnologii - antropologii kulturowej poszerza w znacznym stopniu możliwości zawodowe absolwenta historii, geografii, kierunków filologicznych, innych humanistycznych, a także przyrodniczych. Zapraszamy na studia uzupełniające, które podniosą Twoje kompetencje, poszerzą horyzonty i uwrażliwią na kwestie społeczno-kulturowe. Zapraszamy zarówno tych, którzy studiują i chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, jak i tych, którzy skończyli już studia, a chcieliby uzupełnić swoje wykształcenie w ramach studiów magisterskich na kierunku etnologia - antropologia kulturowa.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na konferencję

Opublikowano: poniedziałek, 11, marzec 2019

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu,  Katedra Kulturoznawstwa UMK w Toruniu, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział w Toruniu mają przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem "Macierzyństwo. Antropologiczna opowieść". Macierzyństwo oraz związane z nim praktyki i jego znaczenia społeczno-kulturowe podlegają interpretacjom, nierzadko stając się polem sporów czy konfliktów, czego dowodzą współczesne publiczne debaty. Dlatego chcemy z antropologiczną wrażliwością spojrzeć na przeszłą i współczesną opowieść o macierzyństwie, zapisaną w rzeczywistości kulturowej i narracjach różnych nauk. Z jednej strony opowieść o macierzyństwie jest kształtowana bowiem pod wpływem obowiązujących wzorców i modeli, z drugiej strony mają na nią wpływ próby dekonstruowania, kwestionowania czy kontestowania dotychczasowych praktyk macierzyńskich.
Czytaj więcej...

Zapraszamy na wykłady prof. Dalii Senvaityte

Opublikowano: piątek, 24, maj 2019

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu zaprasza na wykłady prof. Dalii Senvaityte (Vytautas Magnus University, Kaunas). Pierwszy wykład pt. "Classical Ethnography of Lithuania", odbędzie się dnia 3 czerwca 2019 r., godz. 13:15, drugi pt. "Traditional Lithuanian Demonology/Beliefs", odbędzie się dnia 4 czerwca 2019 r., godz. 11:30. Spotkania w Collegium Humanisticum, w sali AB.3.07 (ul. Władysława Bojarskiego 1).

Czytaj więcej...

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: etnowww@umk.pl. Opiekun serwisu: Rafał Kleśta-Nawrocki.